IrisEidee juni 14, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Da var semesteret i Digital Markedsføring ved veis ende og jeg vil i den anledning takke for et fantastisk semester og gode forelesere som, til tross for koronautbruddet har stått på og gitt oss de verktøyene og den kunnskapen vi trenger for å komme oss gjennom.

Dette innlegget skal jeg skrive litt om hva Perfomance Marketing er og hvorfor dette kan være en god måte drive markedsføring på.

Hva er Performance marketing?

Perfomance Marketing er enkelt forklart en arbeidsmetode som er basert på målbar markedsføring der resultatene styrer aktiviteten. Det er altså en måte å markedsføre på som vil gå på tvers av det vanlige skillet mellom medier, kanaler, formater og prismodeller.

https://www.affilired.com/en/blog/tag/performance-marketing-dictionary/

Fire egenskaper
Det er spesielt 4 egenskaper som definerer Performance marketing.

1. Detaljert målretting og segmentering – Performance marketing setter fokus på hver enkelt kunde i sin markedsføring. Det er altså det motsatte av massekommunikasjon. Performance marketing baserer seg ofte på kampanjer som er splittet opp i mindre segmenter. Som for eksempel i en Facebook ads kampanje kan man ha ulike målgruppesegmenter som kvinner vs menn eller basere markedsføringen som et spesifikt geografisk område.

2. Presis måling av konkrete resultater – det er viktig å ha tilgang på god data når du driver med Performance marketing. Ved å utnytte dataen du får inn kan du øke effekten av markedskampanjene du legger ut. Dataen du får inn må derfor inneholde klare tall på som for eksempel størrelse på publikum, klikk, salg, resisteringer. Slike data er selvfølgelig avhengig av at markedsinnholdet du publiserer gir mulighet for respons i form for en målbar handling. En handling kan da for eksempel være en nedlastning, et klikk, en registrering eller kjøp. De vanligste målingene innenfor Performance marketing er CPM (Cost-per-mille/kost per tusen) CPC (Cost-per-click/kost per klikk) CPL (cost-per-Lead / kost per lead) og CPA (Cost-per-action/kost per handling)  

3. Kontinuerlig testing og optimalisering – dette vil si å gjøre forbedringer hele tiden for å alltid oppnå bedre resultater. Dette betyr at det meste av arbeidet rundt en kampanje er etter kampanjen er startet. Først da kan du teste og analysere og tilpasse videre.

4. Fleksibel budsjettering – med Performance marketing bestemmes budsjettet av resultater og ikke faste budsjettrammer. Du betaler basert på hva kampanjen har oppnådd. Det vil si at hvis kampanjen ikke har gjort det bra, vil det sannsynligvis ikke koste deg så mye. Dette er også noe av grunnen til at vi hele tiden «optimaliserer» kampanjen.

Men hvorfor benytte seg av Performance marketing?

Performance marketing er som en del av den digitale markedsstrategien. Den skiller seg fra det tradisjonelle tankesettet innenfor markedsføring der du har ett fastsatt markedsbudsjett, planlegger en kampanje og krysser fingrene for at man får mest mulig igjen for det man har satt inn. Men for at du skal lykkes med Perfomance marketing er det avgjørende med høy arbeidsinnsats, være nysgjerrig på analyser og kunne forstå de samt og reagere raskt dersom det skjer endringer.

I dagens samfunn hvor stadig nye teknologiske innovasjoner og plattformer overgår den andre er det viktig at markedsførere er på ballen konstant. Det som fungerte for ett år siden fungerer nødvendigvis ikke i dag. Vi ser at det blir mer og mer populært å benytte seg av denne type markedsføringsstrategi på grunn av den konstante endringen i markedet. Som bedrift er det flere byråer som tilbyr hjelp med Performance marketing, blant annet Solid Media og Sempro. Sistnevnte har blant annet vunnet priser for beste Sosiale Medie byr. Dersom du er en bedrift med lite kunnskap innenfor markedsføringsstrategier og tallanalyse kan det lønne seg å ta kontakt med noen som kan guide dere på veien.