Thomas Digregrind juni 17, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dette blogginnlegget så vil jeg ta for meg hva som er viktig i en digital strategi, men før jeg gjør det vil jeg forklare hva strategi er. Lene Pettersen definerer strategi slik «Vi kan definere strategi som en organisasjons langsiktige valg og handlinger i omskiftelige omgivelser». Med andre ord så legger en organisasjon en …