arvid desember 7, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

De aktørene som interagerer med klimaproblemet kan klassifiseres til individnivå,  bedriftsnivå og nasjonalt nivå (myndigheter). De har en lengre historie med å flytte ansvaret horisontalt mellom seg, og vertikalt mellom klassifiseringene. Især individer kan diskuteres fra etisk ståsted, mens jeg vil se på insentivsystemene for bedrifter og nasjoner i denne debatten.  Klimaproblemet er hovedsaklig et etisk problem, ikke et teknologisk problem, det går i hovedsak sakte fremover fordi vi ikke er enige.  La oss først se til individet. Jeg nevnte at deres ansvar kan diskuteres ut i fra et etisk perspektiv og vil derfor gå kort igjennom tre kjente etiske perspektiver, samt hvordan de kan informere individets tilnærming til klima. Utilitarisme Omhandler konsekvensetikken, der det ultimate målet er å oppnå “mest lykke til …

The post Hvem har ansvaret for klimaproblemene? appeared first on Arvid Skage.