Kiki Jacobs mai 20, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Som markedsfører må man prioritere sine ressurser på de områder som er mest lønnsomt. For å gjøre dette må man ta ulike valg, både av plattform og hva man så skal markedsføre mot sine kunder. Det er så mange digitale plattformen man kan benytte til å markedsføre sin virksomhet. Men hvilken er best? Alle plattformer er gode på hver sin måte, det er der i mot ulike preferanser som spiller inn på hvilken plattform som passer deg best. I dette innlegget skal vi ta en nærmere titt på de fire største plattformer i Norge i 2021.

OBS! I dette innlegget tar jeg kun for meg Norge, dersom du satser internasjonalt bør du undersøke hvordan de ulike plattformer opererer i det området du satser på.

Digital markedsføring og sosiale medier
I tidligere innlegg har jeg gått mer i dybden på digital markedsføring og hvorfor det er så viktig den dag i dag. Allikevel vil jeg benytte sjansen til å enda engang påpeke hvorfor det er så viktig. At det har vært mye endringer og fremgang på den digitale plattformen er det ingen tvil om. Plakater, flyers og markedsføring i fysiske aviser blir nesten ikke benytter lengre. Der i mot markedsføres det for fullt på ulike digitale plattformer. Som virksomhet kan du gå i ulike retninger for å markedsføre din bedrift, produkt eller tjeneste. Eksempelvis kan du kjøpe markedsføringsplass på ulike store nettsider som VG for å promotere en kampanje. I følgende statistisk sentralbyrå bruker hele 92% av nordmenn mellom 9-79 år sosiale medier i 2020 (SSB.no). De store endringer for valg av medieplattform de siste 30 årene ser du i tabellen under. Her ser du også at for å få best avkast på din markedsføring så lønner deg seg å bruke den plattformen dine kunder oppholder seg på. En hvilken som helst virksomhet kan etablere seg på digitale plattformer. Bruk av sosiale medier gir din virksomhet en unik mulighet for å gjøre deg synlig for dine kunder. Dette har også vært med å påvirke at ulike virksomheten har overlevd ett år med mye usikkerhet og stengte butikker. Da dem har hatt mulighet for å gjøre seg synlig utenfor den fysiske virksomheten også. Videre vil jeg ta deg med på ulike plattformer og hva som gjør hvilken plattform så bra å jobbe med.

Tabell lånt fra Statistisk sentralbyrå – sist oppdatert 24.04.21

Facebook
Dette er en plattform som har eksistert i mange år, denne plattformen ble lansert allerede tilbake i 2004. Denne plattformen har vist seg å være utviklingsdyktig og har dermed gjort justeringer på veien for å være å tråd med forbrukerens bruker vaner. I følgende Ipsos har 3 464 000 nordmenn en profil på Facebook, hvorav en andel på 69% sjekker Facebook daglig (Robertsen, 2020). Aldersgruppen med flest aktive brukere på denne plattformen er mellom 30-59 år. I statistikken ser vi at mellom 2017-2021 så er det en økning i aldersgruppen 40-60+ år, mens antall brukere faller i aldersgruppen 18-29 år. Målgruppen på denne plattformen er dermed noe annerledes enn de andre plattformer vi skal innom videre i dette innlegget.

Det er ulike grunner til at Facebook er en fin plattform å forholde seg til. Både pga det høye antallet aktive brukere, men også fordi mange henvender seg her når dem er ut etter informasjon. Eksempelvis bruker mange Facebook til å sjekke åpningstider. Facebook er til en viss grad en gratis tjeneste. Man har dermed muligheten til å markedsføre jevnlig, samtidig som man når ut til mange forbrukere. Dersom du ønsker å øke synligheten kan man benytte seg av Facebook Ads, dette er en betalt tjeneste som gjør at du når ut til enda flere.

Instagram
Denne plattformen har hatt en stor utvikling de siste årene. Det gikk fra å være en plattform der de fleste brukere delte personlige bilder med sine nærmeste, til en plattform som er mer tilegnet for markedsføring. Instagram er allikevel en plattform med relativt unge brukere. I motsetning til Facebook har er de fleste brukere i denne målgruppen er 18-29 år, så dersom din målgruppe er innenfor dette, er denne plattformen ypperlig å bruke. I følgende Ipsos har 2 609 00 nordmenn profil på Instagram, dette tilsvarer 63% av befolkningen (Ipsos.com). I denne målingen ser vi også at det er en litt større andel kvinner (56%) enn menn (44%).

Plattformen har ulike funksjoner som bildedeling i nyhetsoppdateringen. Samtidig har man muligheten til å lage instastories som kan bestå av ulik lengde på videoer eller bilder. Videoene gjør det lettere å nå ut til dine følgere (målgruppe) med ett mer personlig preg. I tillegg gir historie muligheten til en swipe-up funksjon. Denne funksjonen tillater deg å legge inn linker direkte til de produktene du markedsfører. Som igjen fører til ett høyere antall direkte salg.

Youtube
Denne plattformen er noe ulik de ovenfor da du ikke trenger å ha en bruker for å se innholdet. Derfor er det en stor kontrast på antall brukere med profil (1 872 000) og hele 3 636 000 som bruker tjenesten månedlig eller oftere. I følgende ipsos er kjønnsfordelingen her slik at det er flere mannlige (59%) brukere enn kvinnelige (41%.) Dette er der i mot en kanal som ikke er fult så utbedret innenfor markedsføring som de tidligere nevnt. Dette kan det være ulike grunner til. Eksempelvis er det mer tidskrevende å lage og redigere en video, enn det er å poste ett bilde på Instagram. Allikevel er vi kjent med at visuell markedsføring med videoer når bedre gjennom til forbrukeren enn tekst. Jeg vil dermed si at hvis man skal markedsføre på denne plattformen er det enklere å kjøpe seg en annonseplass, enn å opprette en konto som man skal drive aktivt. Vil man nå ut med video anbefaler jeg derimot Instagram, da det er lettere å gjøre seg synlig på denne plattformen kontra Youtube.

Snapchat og TikTok
Dette er to relativt nye plattformer. Snapchat er en bildedelingstjeneste som brukes av 2 695 000 nordmenn. Den desidert største aldersgruppen er mellom 18-30 år. Denne plattformen er basert på at man sender bilder eller videoer av det som skjer rundt deg, til dine venner. Plattformen har vokst i den forstand at man kan følge ulike kontoer som snapper eller vlogger sin hverdag. Denne plattformen er ikke utbedret på en slik måte at det er god rom for markedsføring. Det er krevende å gjøre seg synlig, dersom man ikke deler sin Snapchat konto i allerede eksisterende plattformer som Instagram.

TikTok ble først kjent i Norge i starten av 2020. Dette ble raskt en populær plattform der man deler videoer med om verden. Eksakt antall norske brukere på denne plattformen er uvisst, men ipsos anslår at det er ca. 12% som bruker denne plattformen daglig. Dersom man vil nå ut til en yngre målgruppe (18-25 år), man er kreativ med laging av korte videosnutter, er dette en gøy plattform å forholde seg til. Siden TikTok er relativt nye på markedet, vil dette også gi deg en markedsfordel.

Oppsummering
Det er som du forstår mange ulike plattformer og kanaler man kan velge mellom. Hvilke som passer din bedrift best, må du vurdere ut i fra dine preferanser. Over all synes jeg Instagram er den plattformen som er mest brukervennlig. Det er lett å opprette en konto, samtidig som man kan velge å dele inspirerende bilder i feed eller ta det ett hakk vifrtr og tilnærme forbrukeren med en video som setter ett mer personligpreg på markedsføringen.
Facebook er dog også en stor plattform med mange brukere. I likhet med Instagram er det enkelt å koble plattformen opp til nettsiden som gir ett høyere antall direkte salg.

Referanseliste
Bilde 2 hentet fra pexels
Ipos – “Sosiale medier tracker Q’21” Lest av: 20.05.21
Statistisk sentralbyrå – “Andel som har brukt ulike medier en gjennomsnittsdag (9-79år)” 27.04.2021
Robertesen, Ragnhild Hoel. “Facebook – statistikk over brukere i Norge og verden” 02.09.21

The post Hvilke digital markedsføringskanal, bør du benytte deg av? first appeared on Kiki Jacobs.