gabwe99 mai 20, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hei igjen og velkommen tilbake! I dagens innlegg skal jeg gå nærmere inn på hvilke digitale markedsføringskanaler som jeg mener at bedrifter bør benytte seg av i 2021. Digitale plattformer er stadig i forandring og det er viktig å vite hvilke plattformer man bør bruke for å synliggjøre bedriften sin, slik at markedsføringen blir mer målrettet og effektiv. Jeg har tatt utgangspunkt i de plattformene jeg mener er trendy og som vil fortsette å vokse i 2021. 

Digitale kanaler

Gjennom sosiale medier sin tid har det vært flere plattformer som har vært trendye, men som i senere tid har forsvunnet. Mye av dette kan forklares ved at nye applikasjoner er blitt utviklet og gamle er blitt utkonkurrert. Likevel ser vi at det stadig er noen få plattformer som har hatt en stabil vekst opp gjennom årene. Jeg mener at det er disse plattformene en bedrift bør utnytte og satse på. Dette er for eksempel Facebook, Instagram, YouTube og Snapchat. Selv om flere av disse plattformene har havnet litt i skyggen det siste året, er det fortsatt ekstremt mange brukere som benytter seg av plattformene på en daglig basis. På den måten når man ut til utrolig mange mennesker gjennom disse plattformene. Videre skal jeg gå nærmere inn på de ulike plattformene. 

Facebook

Facebook ble lansert i 2007 av Mark Zuckerberg og er en av de mest brukte applikasjonene i hele verden. I Norge er det hele 3,5 millioner mennesker som har en profil på Facebook, og plattformen regnes som den applikasjonen som er mest brukt på en daglig basis. Dette er en plattform som mennesker i alle aldre benytter seg av og som de aller fleste har kjennskap til. I den forbindelse er det utrolig enkelt å nå ut til en stor målgruppe. Facebook er også et fint sted å dele innlegg på, noe som kan øke trafikken på bedriftens nettsted. Selv om Facebook er en plattform som noe har havnet i skyggen over de siste årene, så er det fortsatt en god markedsføringsplattform for bedrifter, da man kan nå ut til mange. 

Bilde fra Canva.

YouTube

I Norge er det rundt 3,6 millioner mennesker som bruker YouTube hver måned, og det er hele 1,9 millioner nordmenn som har en profil på YouTube. De siste årene har YouTube hatt en enorm vekst, og det er stadig flere som bruker YouTube for å annonsere for produkter og tjenester. I dag er YouTube en av verdens mest brukte plattformer, og ifølge Forbes sier 90% av kundene at ved å bruke en video som illustrer produktet/ tjenesten, så vil beslutningsprosessen være mer effektiv. YouTube er en optimal plattform for å gjøre akkurat dette, og det finnes flere måter å markedsføre på gjennom YouTube. Markedsføringen kan skje direkte mellom bedrift og målgruppe, eller gjennom en tredjepart hvor bedriften eksempelvis bruker en Influencer til å reklamere for produktet/ tjenesten. Sammenliknet med Facebook, så fungerer YouTube mer effektivt for å nå ut til en spesifikk målgruppe, da man enkelt kan bruke en tredjepart for å markedsføre for bedriften. En annen grunn til at YouTube fungerer effektivt for markedsføring, er at disse Influencerene gjerne allerede har en relasjon til målgruppen, noe som styrker troverdigheten for reklamen. 

Skjermbilde fra YouTube. Et eksempel på hvordan man kan bruke YouTube for å markedsføre.

TikTok

TikTok er en noenlunde ny plattform, som har hatt en enorm vekst det siste halvannet året. Plattformen skiller seg fra de andre kanalene, da man ikke trenger å søke rundt for å finne relevant innhold. På TikTok blir brukeren eksponert for relevant innhold, noe som reduserer brukerens søkekostnader. En annen grunn til at TikTok skiller seg ut, er at man ikke trenger en stor følger base for å synliggjøre seg. Alt man trenger å gjøre er å bruke keywords som #foyryou, #foryoupage og lignende. På den måten blir videoen din delt med tusenvis av mennesker over hele verden. Dersom man for eksempel nettopp har lansert en nettbutikk er TikTok en fin plattform for å enkelt synliggjøre bedriften. Sammenliknet med andre plattformer kan det være utfordrende å bygge opp en stor følger base, men på TikTok er det mye enklere, da man enkelt eksponeres for brukere. 

Skjermbilde fra TikTok. Et eksempel på hvor mange seere man man kan få ved å bruke relevante søkeord.

Instagram

Instagram er en av verdens mest brukte plattformer og har over 1 milliard registrerte brukere, hvor 2,5 millioner av disse er registrert i Norge. Instagram ble opprinnelig brukt av brukere til å dele bilder med venner og familie, men plattformen har i senere tid ekspandert seg til å bli en av verdens største markedsplasser. Dersom man er en nyetablert bedrift kan det være utfordrende å skape en stor følger base, men en kan enkelt bruke andre plattformer som TikTok for å lenke til Instgram profilen. Det er viktig for en bedrift å ha en aktiv Instagram konto, da dette er en plattform som andre konkurrenter gjerne benytter seg av. I tillegg er det enkelt å dele innhold med følgere, slik at de holder seg oppdatert om bedriften. Selv om det kan være vanskelig å synliggjøre seg på Instagram, er det også mulig å bruke en tredjepart, som for eksempel en Influencer til å reklamere for produktene/ tjenestene dine. På denne måten når man ut til en større målgruppe, enn det man kanskje ville ha gjort med markedsføring gjennom egne brukerkontoer. 

Skjermdump fra Instagram. Et eksempel på hvordan man kan dele innhold med andre brukere.

Konklusjon

Det finnes utrolig mange digitale markedsføringskanaler per dags dato, men det er noen få som skiller seg ut fra de andre. De plattformene jeg har nevnt over, er kanaler jeg mener at bedrifter bør utnytte i 2021. Dette er på grunn av at plattformene har mange brukere, er enkle å bruke, samtidig som det er gode plattformer for å synliggjøre bedriften. Jeg ville anbefalt å ha en bedriftskonto på alle plattformene, men brukt mer ressurser på noen av de nevnte plattformene. For å eksemplifisere dette ville det sett ut som følgende:

  • Facebook: Ha en bedriftsside og jobbe med å skaffe følgere. På siden bør du være tilgjenglig for at kunder enkelt kan nå ut til deg om eventuelle spørsmål og lignende. Her er det også fint å ha en egen informasjonsside om bedriften, da mange kan komme innom. I tillegg er det lurt å dele lenken til nettsiden, og informere om rabatter og lignende. Her ville jeg ikke ha brukt så mye ressurser på å skaffe en stor følger base, spesielt om du markedsfører for en bedrift med en yngre målgruppe. 
  • YouTube: På denne plattformen ville jeg ha brukt en tredjepart for å markedsføre for produktene/ tjenesten. Dette er fordi det er utfordrende å bygge opp en stor følger base på YouTube. I tillegg må brukere søke etter bedriften for å finne deg, noe som gjør det enda vanskeligere med å synliggjøre bedriften. Ved å bruke en tredjepart når man enkelt ut til en spesifikk målgruppe. 
  • TikTok: Dette er en plattform som har hatt en sterk vekst det siste året, så her ville jeg ha brukt mer ressurser på å synliggjøre bedriften. Dette er en plattform hvor det er enkelt å synliggjøre seg for millioner av mennesker, så jeg anbefaler absolutt å utnytte denne applikasjonen. I tillegg er det mer kostnadseffektivt enn å f.eks skulle bruke en tredjepart, som man ville ha gjort på de andre plattformene. For ny oppstartede bedrifter med begrenset budsjett er dette en god plattform for å bygge seg oppover. 
  • Instagram: Her er det viktig å ha en profil og jobbe med å bygge opp en følger base. Det kan være utfordrende å skaffe seg følgere, men man kan enkelt spørre andre/ betale en tredjepart for å promotere for bedrfiten, slik at profilen vokser. Her er det også fint å dele informasjon om bedriften, dele innhold, rabatter osv. Man kan også kjøre en konkurranse på profilen, da dette kan hjelpe til med å øke følger basen. 

Håper dere likte innlegget. Vi blogges! 

Kildeliste:

https://www.ipsos.com/nb-no/ipsos-some-tracker-q121

https://no.wikipedia.org/wiki/Instagram

https://no.wikipedia.org/wiki/Facebook