idagarder mars 30, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I den nye delen av faget DIG 2103 har vi foreleser Cecilie Staude, som lærer oss om bærekraft i forhold til bedrifter. I denne delen av kurset har vi i eksamensoppgave å koble en bedrift, virksomhet eller noe annet vi brenner for opp mot FNs bærekraftsmål. Om du ønsker å lese litt om hva vi skriver om anbefaler jeg å sjekke ut dette og dette blogginnlegget. Denne teksten vil da handle om hvordan vi oppfører oss på internett, noe som også er et tema for oss i eksamen.

Bruk av sosiale medier

Å vite hvordan folk bruker sosiale medier er relevant å vite for å utvikle en kommunikasjonskampanje. Enkelt forklart sier det seg selv at å kjøre en kampanje på sosiale medier for en målgruppe som ikke er aktive her, vil fungere svært dårlig.

Petter Bae Brandtzæg som har forsket på dette med sosial medie-bruk deler befolkningen inn i 5 kategorier.

De 5 nettbrukerne

Sosialiseringsbrukere (34%)- disse bruker sosiale medier i hovedsak til å holde kontakt med familie, venner og bekjente.
Lurkere (29%)- følger med men deler sjeldent noe selv.
Sporadiske brukere (23%)- bruker ikke sosiale medier daglig, kun av og til.
Diskusjonsbrukere (9%)- bruker sosiale medier til diskusjon og debatt
Avanserte brukere (5%)- bruker veldig mye, til alt mulig og bidrar ofte med innhold.

Hvilken kategori tilhører du?

Dette viser altså at over halvparten av brukerne omtales som passive brukere. Altså de som ikke er så aktive men bruker sosiale medier til å følge med på alle andre. I følge denne artikkelen viser det seg at kvinner generelt bruker sosiale medier mer, og de opp til 50 år regnes ofte som sosialiseringsbrukere. Det viser seg også at de avanserte brukerne ofte er den yngre generasjonen, og flest gutter. Det visser denne artikkelen fra aftenposten. Er du en av de som faller under disse beskrivelsene eller skiller du deg ut fra mengden?

Denne informasjonen er nyttig for oss når vi utvikler kommunikasjonskampanjer for å nå kundene våre. Vi er nødt til å være der kunden er og tilrettelegge oss deres bruk av sosiale medier, om det er slik vi ønsker å nå dem.

Kilder

http://ceciliestaude.no/
https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal
https://www.izialine.no/2020/03/26/baerekraftmotesant/
https://www.izialine.no/2020/03/26/strategier-for-engasjement/
https://no.wikipedia.org/wiki/Petter_Bae_Brandtz%C3%A6g
https://www.hf.uio.no/imk/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2012/bradtzeg.html
https://www.aftenposten.no/kultur/i/4q7R9/deler-nettbrukerne-i-fem-typer