Anneline Dahl Nielsen mars 5, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Vi er i gang med andre modul av fordypningsemnet “Digital markedsføring”. Modul 2 tar for seg sosiale kommunikasjon med/i et bærekraftsperspektiv, et interessant og engasjerende tema. Vi skal gå i gjennom FN´s bærekraftsmål der vi velger en bedrift eller organisasjon og diskuterer hvilke mål som er aktuelle for bedriften/organisasjonen. Gruppen består av to stk, Fredrikke og meg (Anneline). Vi har valgt å ta utgangspunkt i bedriften Oatly og bærekraftsmål 13 – stoppe klimaendringene og delmålet 13.3 – Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette.

Skjermbilde fra Oatly.com

Hvem er Oatly?

Oatly er et svensk selskap som ble grunnlagt i 1985 av Rickard Öste. Selskapet produserer havrebaserte meieriprodukter, som havre- melk, yoghurt og is. 
Bedriftens formål er å gjøre det enkelt for forbrukere til å oppleve maten til personlige øyeblikk av glede, uten å skade klodens ressurser i prosessen. Med det globale økende fokuset på bærekraft, miljø og helse er det interessant og spennende å se at de er etablerte i mer enn 20 forskjellige land i både Europa og Asia.
I over 30 år har Oatly aktivt jobbet for å redusere klimafotavtrykkene og bidratt til et mer bærekraftig globalt samfunn ved å engasjere og informere forbrukere med en åpen og transparent holdning. 

Skjermbilde fra Oatly.com

Hva er FN´ens bærekraftsmål?

FN’s Bærekraftsmålene er 17 globale felles mål som handler om utvikling som gjør at fremtidige generasjoner kan leve under gode forhold, en ansvarlig utvikling som fortsatt møter behovene man har idag, men uten at det reduserer klodens ressurser og generasjoner i fremtiden. Bærekraftsmålene erstatter de åtte tusenårsmålene, som ble godkjent i år 2000.

I forelesningen til Cecilie Staude har vi gått igjennom tre dimensjoner, hvor det er sammenhengen mellom disse som avgjør om noe er bærekraftig. 

  1. Sosiale forhold – sikre at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv.
  2. Miljø og klima – ta vare på naturen og klima som en fornybar ressurs for mennesker.
  3. Økonomi – sikre økonomisk trygghet for mennesker og samfunn. Utnytte ressursene smartere og lage systemer for å fordele det mer rettferdig.
Skjermbilde fra FN.no

Hvorfor er bærekraftsmål 13 relevant for Oatly?

Oatly kan puttes inn under flere av bærekraftsmålene til FN. Blant annet likestillingsmålet nr 5. Med et prioritert fokus på likestilling som gjenspeiler seg i ledelsen  bestående av 50% kvinner og 50% menn. Bedriftens behandlingspolitikk står balanse mellom kjønnene sentralt, på alle nivåene av sysselsetting. Oatly står for lik lønn for arbeid med lik verdi og at ingen diskriminerende behandling skal forekomme på arbeidsplassen. I dag er 143 av de ansatte kvinner og 147 menn. 

Skjermbilde av Oatly´s sustainability rapporten (2018).

Grunnen til at dette målet er relevant for Oatly er blant annet på grunn av de reelle klimatruslene vi står overfor i dag. En av de større truslene er tungtransport, noe Oatly benytter seg mye av ved at de distribuerer til flere land fordelt over Europa og Asia. Et av målene til bedriften er å produsere mer lokalt, noe som i tillegg vil være positivt for sysselsetting av lokale samt direkte reduksjon av transportutslipp. Aktive miljøvennlige grep Oatly gjør er å bygge og skape flere planter, lager og distribusjonssentre. Spisevanene til forbrukere er blitt stadig med plantebasert, noe som gjør at målene for lokalproduksjon som minimerer tungtransport, er dette svært relevant for å stoppe klimaendringene. 

En annen grunn for at mål nr 13 er relevant for Oatly er håndtering av plastkrisen på en bærekraftig og fornybar måte. Dette gjør de ved å bruke resirkulert papp i stedet for plast. Dette har medført en økt fra 82% – 84% i fornybare ressurser. Aktive grep Oatly jobber med for å stoppe klimaendringene er blant annet plantebaserte produktemballasjer samt benytte stadig mer resirkulerte alternativer for å minimerer sine klimafotavtrykk.

Kilder

https://www.oatly.com/uploads/attachments/cjzusfwz60efmatqr5w4b6lgd-oatly-sustainability-report-web-2018-eng.pdf
https://www.foods-future.com/rickard-oste
https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal