Thalia Gellerstedt mars 1, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I den andre modulen av Digital markedsføring er det Sosial kommunikasjon som det undervises vi. Et av de spennende temaene som klassen skal gå igjennom er FN bærekraftsmål der man velger en bransje eller organisasjon og diskuterer hvilke bærekraftsmål som oppleves som relevant for bedriften. Som en gruppe på tre har vi valgt å ta utgangspunkt i The Body Shop og bærekraftsmål 10 – mindre ulikhet.

Hva gjør The Body Shop?

The Body Shop ble grunnlagt i 1976 som et svar på det grunnleggeren av merket, Anita Roddick, en fordummende bransje som spilte på mennesker usikkerhet med en overfladisk innstilling til livets verdier. Organisasjonen ble opprettet for å gi mennesker en sikker arbeidsplass, men også for å bidra til en positiv utvikling av selvbildet og ny innflytelse på samfunnet.

I 30 år har bedriften jobbet for å handle inn råvarer fra produsenter verden over til en pris som gjenspeiler arbeidet bak. Dette har sysselsatt over 20 000 mennesker og frem til 2020 jobbes det mot å handle inn det dobbelte av ingredienser gjennom programmet Community Trade. Dette gjør at produsentene kan forbli selvstendige samtidig som det tilbys rettferdig prising og gode handelsrutiner.

Skjermdump fra The Body Shop (01.03.20)

 Hva er FNs bærekraftsmål?

FNs medlemsland har vedtatt 17 globale mål for en felles bærekraftig utvikling for de neste femten årene og erstatter tusenårsmålene som ble godkjent i år 2000, som da bestod av 8 mål. Tusenårsmålene ble fullført og ble sett på som en internasjonal milepæl. Disse målene gjelder ikke bare utviklingslandene, men skal sys inn i de innenrikspolitiske planene for landene det gjelder. Et godt styresett, demokrati og rettskultur er de grunnleggende fundamentene for at den bærekraftige utviklingen skal kunne lykkes.

Hvorfor er bærekraftighets mål 10 relevant for The Body Shop?

The Body Shop kan puttes inn under flere bærekraftsmål, blant annet “Stoppe klimaendringene” ved å håndtere plastkrisen på en nyskapende måte. I henhold til deres arbeid med mennesker er målet om mindre ulikhet noe som skiller seg ut. Deres produkter med Sheasmør er en del av deres Community Trade program og har blitt hentet fra Nord-Ghana siden 1994. Kvinner fra 11 landsbyer står for produksjonen som har blitt overført fra mor til datter over generasjoner, og sikrer da produkter av høy kvalitet.

Skjermdump fra The Body Shop (01.03.20)

Grunnen til at dette målet passer godt inn hos The Body Shop er at ved at forbrukerne kjøper produktet vil en premie gå til kvinnene. Denne premien skal kunne hjelpe kvinnene med å oppnå økonomisk uavhengighet, øke selvtilliten og respekt. Samfunnsprosjekter vil også bli finansiert for de 11 landsbyene som deltar i produksjonen av produktet, som gir barn mulighet til å gå utdanne seg. Disse tiltakene gir tilgang til helsestasjoner og rent vann, som styrker fellesskapet i landsbyene for en tryggere fremtid. Kvinners rettigheter er ved mange tilfeller på agendaen, og tiltak som disse kan være med på bedre kvinners fremtid i vanskeligstilte land.

Kilder

https://www.thebodyshop.no/plast

https://www.thebodyshop.com/en-gb/ingredient/shea

https://norad.no/om-bistand/dette-er-fns-barekraftsmal/barekraftsmalene/

https://www.thebodyshop.no/commitment/community-trade

https://www.thebodyshop.no/om-the-body-shop/