ninamagnussen January 15, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Du har helt sikkert hørt begrepet flere ganger. Kanskje har du masse kunnskap om det, eller kanskje du vet sånn noenlunde hva det er, eller ikke vet det i det hele tatt? For de av dere som er en smule nysgjerrig på hva kunstig intelligens faktisk er, og hva det egentlig har å si for oss og fremtiden – avse de neste minuttene, og finn ut av det én gang for alle.

Hvordan kan vi definere begrepet?

Seniorforsker Axel Tidemann definerer kunstig intelligens på følgende måte: «Kunstig intelligens er informasjonsteknologi som justerer sin egen aktivitet og derfor tilsynelatende framstår som intelligent.». Vi forstår umiddelbart at vi hanskes med et begrep som er litt vanskelig å definere mer spesifikt, nettopp fordi det er så bredt og omhandler så mye. Men jeg skal forsøke å fatte meg så kort og konkret som mulig, slik at ikke dette blir enda en uforståelig sammensetning av ord og setninger.

Maskinlæring, også kalt dyp læring

Når vi forstår litt mer av hva kunstig intelligens betyr, må vi se på hvordan det faktisk fungerer i praksis. Det er altså her begrepet «maskinlæring» kommer inn, som er den vanligste formen for kunstig intelligens.

Maskinlæring, eller dyp læring, som det betyr, er algoritmer for hvordan vi kan trene opp en datamaskin til å lære seg et bestemt mønster. Maskiner kan løse oppgaver de tidligere ikke har løst, fordi vi lar maskinene leke med ideer for hvordan man kan løse en bestemt oppgave. Vanligvis gir man maskinen en oppgave for å øve, og etter at maskinen har løst den, tester man om den faktisk har lært mønstret, eller om den kun memorerer.

Hvor anvendes kunstig intelligens?

Nå vet du kanskje litt mer om hva kunstig intelligens er, og forstår forhåpentligvis mer av prosessen. Spørsmålet er hvor kunstig intelligens anvendes, og svaret er: flere steder enn vi tenker over. Det være seg å automatisere bestemte arbeidsoppgaver, automatisk språkoversettelse på ulike plattformer, Apples Siri, selvkjørende biler, eller roboter.

Hva har dette å si for oss?

Hva med menneskelig intelligens, når vi har kunstig intelligens, tenker kanskje du. Det er klart at det er en lang vei å gå når vi snakker om kunstig intelligens. For ikke å snakke om at det finnes flere ulike former for intelligens i seg selv, hvor selvinnsikt og sosial intelligens naturligvis anses som ganske viktig for oss mennesker. Kunstig intelligens kan kanskje gi oss et riktig svar, men det er vanskeligere å kunne gi en begrunnelse for svaret. Men det er likevel fremtiden, og kommer til å påvirke oss i større eller mindre grad.

Kunstig intelligens kan enkelt utføre arbeidsoppgaver vi vanligvis bruker mye ressurser og tid på. På den måten har vi mulighet til å forenkle og spare penger. Vi kan si at det kun er fantasien som setter grenser for hva vi kan bruke kunstig intelligens til i fremtiden, og det er nok også derfor det er så stor sannsynlighet for at er kommet for å bli. Men på den annen side kan vi også si at etterhvert som samfunnet blir mer digitalisert, øker kravene for å kunne være bidragsytere i samfunnet, og muligheten for å kunne ha en jobb uten utdanning, blir mindre.

Hva tenker du om kunstig intelligens og hvilken påvirkning det kan ha for deg?