Rikke Hansen januar 10, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Samfunnet vi lever i er under stadig utvikling. Innen digital markedsføring vil det være relevant å se nærmere på hvordan teknologiutviklingen påvirker samfunnet. Hvilke fordeler og eventuelle konsekvenser medfører denne utviklingen? At teknologien utvikler seg er å anse som svært positivt, da det åpner seg for nye muligheter. Men på en annen måte synes jeg også det er utrolig skummelt. Det var særlig når det ble snakk om China social credit system jeg forsto alvoret av hvilken retning teknologiutviklingen er på vei til å ta, og hvordan dette skaper en konstant overvåking.

China social credit system er et system som klassifiserer Kinas befolkning basert på hvor høy score hver enkelt har. Planen er at dette systemet skal implementeres innen 2020, som vil si at dette er på god vei til å bli en realitet. Hvilken score du har avhenger av flere faktorer, blant annet generell oppførsel og hvem du omgås med. Om det er personer av lavere status i din omgangskrets, vil dette påvirke scoren din negativt. Om du har en så kalt dårlig «sosial kreditt», altså lav score, vil dette kunne påvirke hvilke jobber du kan få, reiseforbud, utestengelse fra skoler, tregt internett etc. For å skape en oversikt over befolkningen er det plassert tusenvis av kameraer rundt om i landet, som kan fange opp hvem du er og hvilken score du har. Altså, en konstant overvåking. Kina er å anse som et ledende land innenfor teknologiutviklingen. Hvordan vil da verden bli dersom andre land endrer samfunnet på en slik måte som Kina har gjort?

Rikke