JosefZal mars 15, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I mitt forrige innlegg så skrev jeg om Ruters bærekraftutvikling. Der forklarte jeg at Ruter følger åtte av de 17 bærekraftsmålene. De bærekraftsmålene Ruter følger er ”god helse”, ”Anstendig arbeid og vekst”, ”innovasjon og infrastruktur”,  ”bærekraftige byer og samfunn”, ”ansvarlig forbruk og produksjon”, ”stoppe klimaendringene” og ”samarbeid om målene”. I dette innlegget skal jeg fokusere på hvordan disse bærekraftsmålene er integrert hos Ruter og hvordan jeg tror bedriften kommer til å se ut om 5-10 år.

Bærekraft

For de fleste forbrukere i dag så har dette blitt et viktig tema. Målet er at mennesker og bedrifter skal ta mer miljøvennlige valg, redusere klimautslippet og få en grønnere hverdag. Hvis bedrifter og organisasjoner lar være å fokusere på bærekraft, fører det til negative tilbakemeldinger fra forbrukere, media og andre konkurrenter. Hvis en skal velge å etablere en virksomhet i dag, så må de sette fokus på hvordan de kan være grønnere, og integrere bærekraft i forretningsmodellen deres.

(Foto hentet fra Ruter.no)

Som fokus har Ruter et mål med å ha et fossilfri drift av kollektivtrafikken. I 2020 så har store deler av Oslo/viken sluttet med det og etablert bruken av elektriske busser. Ruter har som mål at alt av kollektivtransporter deres skal være utslippsfrie i løpet av 2028.

Forretningsmodell

Forretningsmodellen til Ruter er siktet mot FN´s bærekraftsmål. De er i samarbeid med busselskaper som BYD fra Kina for å få flere elektriske busser. I tillegg får Ruter sine elektriske busser fra VDL, Solaris og Siemens. Ruter prøver å få målgruppen sin og flere til å ta grønnere valg i hverdagen ved å velge kollektiv framfor å kjøre din egen bil som skaper mer forurensing. Ved å gjøre dette så viser det at bærekraft er integrert i forretningsmodellen til Ruter.

(Foto hentet fra Ruter.no)

Hvordan ser Ruter ut om 5-10 år

Ruter går ut ifra de åtte bærekraftsmålene de har satt for seg. Målene FN har satt er mål som skal gjennomføres innen 2030. Innenfor mål nummer 3 ”God helse” så prøver ruter å få kollektivtransporten til å være utslippsfrie innen 2028. Innenfor mål nummer 9 ”innovasjon og infrastruktur” så har Ruter en del prosjekter de skal gjennomføre innen 2030 som ny bussterminal på Oslo S, selvkjørende transport, ny t-banetunnel gjennom Oslo sentrum, 87 nye trikker innen 2024. Ved at Ruter følger bærekraftsmålene de har satt så kommer de til å nå målene sine, og de kommer til å få flere kunder som heller velger kollektiv framfor å kjøre sin egen bil. Dette sparer både for miljøet og fører til mindre utslipp av farlige gasser. Planeten vår tåler ikke så mye mer, ved å ta grønnere valg så redder det planeten, samtidig som at det får oss mennesker til å gjøre noe mer gunstigere ved å gjenbruke.
– Josef

Litteraturliste

Ruter (2019) Tilgjengelig fra: https://aarsrapport2019.ruter.no/no/klima-miljo-og-baerekraft/strategi-og-baerekraftsmal (Hentet 14. Mars 2020).

Ruter (2019) Tilgjengelig fra: https://barekraft.ruter.no/ (Hentet 14. Mars 2020).

Ruter (2019) Tilgjengelig fra: https://ruter.no/om-ruter/prosjekter/ (Hentet 14. Mars 2020)