idagarder January 15, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

For å gå videre inn på mitt forrige innlegg vil jeg gå dypere inn i kunstig intelligens og hvor smart kunstig intelligens har blitt.

The turing test

I forrige forelesning med Arne krokan snakket vi om kunstig intelligens og hvordan det vil påvirke livet vårt fremover. Noe av det mest interresante vi gikk gjennom som påvirker oss i dag er noe som kalles “the turing test”. Denne testen handler i bunn og grunn om hvorvidt en robot kan bli tatt for å være et menneske. For eksempel når vi snakker med kundeservice er det ofte kunstig intelligens eller AI som tar seg av snakkingen. Helt uten at vi merker noe. Som i videoen lengre nede, “the turing test” forklarer, vil en robot få godkjent dersom man ikke klarer å finne ut om det er et menneske eller en robot man snakker med. Flere roboter har bestått denne testen og fungerer i dag slik som menneskelig hjelp ville gjort. Noe videoen forklarer som komplisert med AI og roboter er hvordan de sliter med enklere deler av samtalen. En robot kan løse vanskelige oppgaver som matematiske problemer men vil slite med ting som smalltalk eller å vite forskjell på ord som skrives eller uttales likt.

Black box problemet

Et annet problem vi kommer til når det gjelder AI er hvordan vi ikke får vite noe om prosessen som skjer mellom et spørsmål og svaret AI gir oss. Dette kalles “black box” problemet. Kunstig intelligens er et godt hjelpemiddel i for eksempel straffesaker, men her kommer “black box” problemet inn. Om en tenker seg at man putter inn all informasjon om en straffesak i et program med kunstig intelligens. Da vil du sannsynligvis få et riktig og ikke minst objektivt svar. Men problemet er at du kun vil få svaret på hvordan straffen skal være. Du får ingen informasjon om hvordan programmet kom frem til svaret. Det vil da være vanskelig å vite hvorfor straffen ble som den ble samt å sammenligne straffer.

Kilde: https://www.youtube.com/watch?v=3wLqsRLvV-c