Tombra February 4, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Jeg opplever at mange som driver liten eller mellomstor bedrift betaler for markedsføring uten å vite hvilke resultater det egentlig gir. Det virker som markedsføringen hos mange er styrt etter synsing og mening. I dette blogginnlegget skal vi se på hvilke kanaler de fleste bedrifter som oftest velger, og hvilke kanaler som er mindre brukt, …