Dennis Rokeness februar 14, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Vi har fått i oppgave av arne krokan å skrive om hvordan vi
arbeider digitalt. I starten av dette semesteret og i del 1 av kurset i digital
markedsføring fikk vi i oppgave å lage en blogg. Først og fremst var det langt
utenfor komfortsonen å opprette en blogg hvor man presenterer sine egne tanker
og kunnskapen man har lært i kurset. Ved at man hele veien har fått ulike og
konkrete oppgaver å forholde seg til, har gjort det enklere å gjøre det interessant
å blogge. Ved å få et bedre innblikk i digital markedsføring, har jeg også blitt
mer bevisst på å jobbe mer aktivt og bedre digitalt.

Blogging

Når vi får presentert en oppgave som skal legges ut på
bloggen starter jeg alltid med å lese nøye igjennom oppgaven, slik at jeg kan
danne meg et bilde av oppgaven i sin helhet. Deretter begynner jeg å kladde ned
noen ideer om ulike vinklinger og temaer innenfor det gitte teamet som oppgaven
omhandler. Etter fasen med kladding, plukker jeg ut de/det temaet jeg syntes er
mest interessant og begynner prosessen med å innhente ulike data. Når
blogginnlegget er ferdig skrevet, bruker jeg tid på å dele innleggende på ulike
digitale plattformer som linkedin og twitter. Dette er har jeg sett viktigheten
i, fordi man lett kan treffe en stor målgruppe ved å dele innleggene på riktig
måte. Jeg bruker bloggen kun til faglig innhold innenfor digital markedsføring
og ser på det som en mulighet til å dele og utvikle min kunnskap.

Digitale tjenester

Tilbudet av sosiale medier er enormt og i min egen hverdag
benytter jeg meg av mange. Sosiale medier som instagram, facebook, snapchat og
messenger benytter jeg i det daglige til å kommunisere og følge med på hva
venner og familie driver med. Fordelen med disse sosiale mediene er at det er
en enkel kommunikasjonsmåte, som i tillegg gjør at man raskt kan kommunisere
med andre og hele tiden holde seg oppdatert. Viktigheten av å bygge seg et godt
digitalt nettverk er stor. Derfor bruker jeg mye tid på å være tilgjengelig på
ulike digitale tjenester, men også tenke nøye over hva jeg publiserer, deler og
liker. Disse faktorene er med på å danne et inntrykk av deg på sosiale medier
og jeg mener det er viktig å danne en profil man kan stå innenfor, fordi en
eventuell arbeidsgiver  garantert vil
sjekke ut hvordan man «oppfører» seg på sosiale medier og digitale plattformer.

Google

Google benytter jeg ofte i studiehverdagen og er et verktøy
jeg ser på som svært nyttig. Etter blant annet å ha gjennomført Google
Powersearch kurset, har jeg blitt en enda bedre søker og lært teknikker som har
gjort det lettere å finne frem til de faktaene jeg er ute etter på en bedre og
effektiv måte. Google er effektivt fordi man kan finne utallige mengder med
informasjon og ikke minst variert informasjon. Viktigheten av å være kritisk til
hvilke kilder man bruker er essensielt, fordi ikke alle nettsider er like
pålitelige, det er noe jeg har blitt mer bevisst på etter kurset.

Google er en plattform som tilbyr flere ulike programmer som
gjør det enkelt å jobbe effektivt og systematisk. Google Docs gjør det for eksempel
enkelt å dele notater fra forelesninger med andre, noe som er nyttig om man
arbeider i grupper. Samtidig gjør Google det enkelt å kombinere mail, google
analytics, google docs osv , noe som gjør det behagelig og enkelt å jobbe med.