admin May 1, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Sosiale medier har tatt overtaket i dagens markedsføring. Det er et aktuelt tema for alle bedrifter som ønsker å være synlig i markedet, og nå direkte ut til sine målgrupper. Det mange bedrifter gjør feil er at de hopper seg ut i flere plattformer uten bestemte mål, og i det hele tatt vet om sine kunder eller interessenter befinner seg der. Derfor får de heller ikke det de ønsket å oppnå ved å benytte det.

I dette innlegget skal jeg derfor vise deg noen enkle grep ved hjelp av nyttige verktøy som kan styrke din bedrifts posisjon i sosiale medier.

POST-modellen er et bra og anerkjent verktøy man kan benytte. Det er et strategisk rammeverk som veileder deg fra målgruppe, og til slutt hvem plattform du bør benytte for å nå målene du har satt deg, ved hjelp av en bestem strategi. Det handler om å sette seg gode mål ved hjelp av en smart strategi, til en riktig gruppe med individer, på riktig plattform.

P – People
O – Objectives
S – Strategy
T – Technology

People: Hvem er din målgruppe?

For at du skal få best utnytte av bruken av de forskjellige plattformene, må du konkretisere hvem du ønsker bedriften skal kommunisere med, og hvilke plattformer disse interessentene befinner seg. Hvem har et behov for deres tjenester eller produkter?

Her kan man ta for seg en segment-analyse eller et interessentkart for bedriften slik at man kan se hvem målgruppe du bør rette deg mot. Da går du inn på organisasjonen funksjonelle-, normative-, tilretteleggende- og diffuse-tilknytninger. Da får du en full oversikt over hvilke individer din bedrift bør benytte sine sosiale medier mot. Et interessentkart kan se slik ut:

(Screenshot av PowerPoint av Cecilie Skaude)

Når målgruppen er kartlagt er det viktig å måle adferdsnivået til målgruppen. Hvor aktive er de egentlig?

Det finnes ulike grader av involvering. Det kommer an på i hvilken grad individet involverer seg i hva bedriften legger ut på de ulike plattformene. Vi kan dele opp de ulike rollene i fem grader:

-Sosialiseringsbrukere (34%)
-Lukere (29%)
-Sporadiske brukere (23%)
-Diskusjonsbrukere (9%)
-Avansert brukere (5%)

(Prosenten viser brukerens aktivitetsnivå)

Objectives: Hva ønsker du å oppnå?

Det er viktig at bedrifter setter seg klare mål for hva slags resultater de vil oppnå. På dette punktet skal du derfor sette deg konkrete mål for hva du ønsker bedriften skal oppnå til din utvalgte målgruppe. Mål er bedriftens viktigste styringsverktøy, så det er derfor viktig at du har klare mål for å skape de beste resultatene. Et godt verktøy for å sette seg gode mål er S.M.A.R.T. metoden:

Spesifikt – Viktig at målet er tydelig.
Målbart – Målet må være målbart slik at det kan måles i tid, mengde, osv.
Attraktivt – Lag mål som er motiverende for alle.
Realistisk – Målet må være realistisk, slik at du har troen på at du oppnår det.
Tidsbestemte – Sett en frist slik at dere har noe å jobbe mot

Ved hjelp av denne metoden kan du sette de beste målene for å oppnå et tilfredsstillende resultat i sosiale medier.

Strategy: Hvilken strategi skal du bruke for å nå målene?

Etter hvert som målene er bestemt er neste steg å utvikle en strategi for å nå disse. Strategi handler først og fremst om hva du skal bruke sosiale medier til, og hvordan du skal bruke plattformene til å nå ut til målgruppen. Du må utvikle en strategisk plan på hvordan du ønsker at forholdet til kundene kan endre seg slik du ønsker å oppnå. Det er viktig å bruke sosiale medier til å skape et engasjement blant målgruppen. For eksempel kan innlegg med mye action og personliggjøring ved hjelp av videoer eller bilder, skape engasjement blant forskjellige målgrupper.

Det er også ulike tilnærminger ut fra hvilken forretningsfunksjon bedrifter har. I bildet nedenfor kan vi se ulike forretningsfunksjoner for ulike roller. Denne viser flere alternativer for hvordan man kan nå målet sitt, utifra hvilken forretningsfunksjon din bedrift har

Technology: Hvilken plattform(er) bør du benytte?

Når du har laget en strategi for hvordan du skal nå målene som er satt, må du gå tilbake til målgruppen: hvor befinner de seg?

I denne siste delen tar du for deg utgangspunktet i de andre punktene i modellen, og slik finner du ut hvilke kommunikasjonsplattformer bedriften bør være tilgjengelig for sine kunder, og hvilke de kan droppe. Det er ingen gevinst å være på en plattform hvor målgruppen ikke er tilgjengelig.

En kombinasjon av alle disse punktene vil hjelpe din bedrift for mer synlighet i markedet, direkte kontakt med kunder og interessenter og ikke minst nå målene som blir satt. POST-modellen er et godt strategisk verktøy som jeg anbefaler å bruke!

/Lina

Kilder:

Charlene Li, Josh Bernoff, (2011), Groundswell, Expanded and Revised Edition: Winning in a World Transformed by Social Technologies.

https://blogg.markedspartner.no/lag-en-strategi-for-sosiale-medier-med-post-metoden

https://www.magma.no/merkebygging-pa-facebook