eirillhoff February 12, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I praksisoppgave fikk vi å ta et kurs i Google Powersearch av Arne Krokan. Dette går utpå å lære hvordan man kan bli flinkere å foreta søk i Google.  

Hva er Google Powersearch Course?

Google Powersearch er et kurs som kan forbedre søkeferdighetene dine. Det består av videoer og underveisoppgaver. Kurset er delt inn i 6 deler, i tillegg til førkurs og etterkurs. Hver del har et eget tema, og består av flere videoer. Etter hver video får du en test der man skal sjekke hvor mye man har lært. Google søkebaren er et hyppig brukt verktøy for mange, men det er ikke alle som har like god kontroll på alle mulighetene man kan bruke i Google. Dette kurset går igjennom mange ulike deler av søk. Under har jeg valgt fem tips fra kurset til å bli en bedre søker.

6 tips til å bli en flinkere Google Powersearcher

1.     Stikkord og korte setninger

Når du skal søke etter noe du for eksempel lurer på og vil ha svar på, er det bedre å holde det kort og konsist. Ved å luke ut ord som «hvorfor er» og lignende før en setning, er det større sjans for at du får svar på det du lurer på. Dette er fordi google tar med de andre ordene i søket og det minsker sjansen for at du får det resultatet du ønsker. 

2.     Staverettelse

Har du skrivefeil i ordene du søker etter kan du fortsatt få opp det du ønsker å se. Dette er fordi Google har lange lister over ord som kan ligne på det du egentlig søker etter. Si at du for eksempel søker opp ordet mufffins i stedet for muffins. Da vil den riktige stavelsen komme opp som et forslag å trykke på, slik du får riktig søk. Men velger jeg å skrive ordet i hermetegn «» får jeg opp resultater med ordet selv om det ikke er den vanlige stavemåten.

3.     Søkeforslag

Søker du på et ord eller en setning, vil du få opp forslag til søk. Dette er basert på søk de tror du kan være ute etter, eller tidligere søk av deg selv eller andre. Her har jeg søkt på Steve Jobs. Bildet under viser forslag til søk jeg kan klikke på. 

4.     Type, farge og #hashtags

Når du søker på google i bildekategorien, kan du velge type bilde å se. Søker jeg opp sykkel får jeg opp typene strektegning, gif og utklipp. Velger jeg strektegning kommer det opp animerte bilder av sykler. Velger jeg fargen grønn, vil resultatet vise grønne sykler. Så har man hashtags eller stikkord man kan trykke på som kan vise forslag til sykkelbilder, som Woom, bikes, terrengsykkel osv.

5.     Cmnd+F

Søker du gjennom mye tekst, og det er et spesielt ord eller en setning du er ute etter kan du sjekke om siden inneholder følgende. Dette gjør du ved å på Microsoft maskiner holde ned ctrl+f, og på Mac holde ned cmnd+f. Gjør du dette viser det hvor mange ganger ordet er nevnt i siden, og du kan bla for å komme til ordet eller setningen du søker som er uthevet. 

– Eirill Hoff

Kilder:

https://coursebuilder.withgoogle.com/sample/course