jens_1998@live.no mai 24, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Overgangen fra tradisjonelle medier, som avisa, til det moderne internettet har bidratt til at betalte annonseplasser med større presisjon treffer riktig målgruppe. Dette gjelder også organisk innhold, som artikler, blogginnlegg, SoMe-innhold, o.l. Det kan, uten å analysere effekten av tiltakene, være vanskelig å forstå om det er det organiske eller betalte innholdet som sørger for mest trafikk. Ved å implementere UTM-haler i de digitale mediene kan man sørge for å samle dataen som hjelper deg med å forstå nettop dette. Å analysere effekten av kampanjer er nemlig en essensiell del av det å bli den beste markedsføreren du kan bli, da du på denne måten kan forsøke å se hva du har gjort “feil” tidligere, og forbedre deg til neste runde.

I dette innlegget skal jeg forklare hva UTM-haler er, hvorfor de er nyttige og hvordan man bruker dem. For at dette skal være forståelig vil det være greit å ha en grunnleggende forståelse for hvordan man bruker Google Analytics og Google Tag Manager. Dette er nok de beste verktøyene for å analysere effekten av kampanjer på en oversiktlig måte. Hvis du har implementert og benyttet deg av Google Analytics, vil du allerede kunne se hvor deler av trafikken kommer fra. Ved hjelp av UTM-haler kan du analysere dette, på et nivå dypere. Google Analytics har også et eget verktøy, Campaign URL Builder, som vil hjelpe deg med å lage egne UTM-haler – slik at du, kan bli en kløpper på å analysere trafikk og effekt av markedsføringstiltakene dine.

Først og fremst, hva er UTM-haler?
Forkortelsen står for Urchin Traffic Monitor og symboliserer en siste del av en URL. Denne koden/tagen implementeres i URLen for å hente inn data om hvor trafikken kommer fra. Dette kan sammenlignes med en handlepose en butikks logo på. Hvis du handler én pakke med havregryn fra fem forskjellige dagligvarer (forutsatt at du kjøper pose i hver butikk), vil posen kunne hjelpe deg med å forstå hvilken butikk hver pakke er kjøpt i. Ved å benytte deg av UTM-haler vil du altså kunne skape en oversikt over om de besøkende kommer fra annonser i Google eller Facebook, innlegg på Instagram, eller andre kanaler. Det er altså en fin måte å måle hvor effektive markedsføringstiltakene dine egentlig er. I annonser, innlegg, e-poster osv der du har flere CTAs (linker) vil du ved å benytte deg av UTM-haler også kunne samle data om den spesifikke linken den besøkende har trykket på (Gullmark).

Hvordan og hvilke UTM-tagger skal jeg bruke?
En UTM-hale/tag kan deles opp i to deler, et parameter og et sporingsvariabel. Sammen kan det for eksempel se slik ut: https://www.urtario.no/utm-tag?utm_source=instagram. Her er den første halvdelen av UTM-tagen (“utm_source”) parameteret, mens den andre (“=instagram”) sporingsvariablen. Sporingsvariabelen forteller hva som skal spores, og vil vises etter ett “=” tegn (Gullmark).

Parameteret bestemmer hva du ønsker å spore. Det fins fem typer, som alle starter med “utm_”:
– utm_source (sporer hvilken spesifikke kilde trafikken kommer fra, for eksempel Facebook, Instagram, Google, Bing o.l.)
– utm_medium (sporer hvilke kilde/kanal trafikken kommer fra på et mer generelt nivå, f.eks. SoMe, PayPerClick-annonse, organisk søk, o.l.)
– utm_campaign (sporer hvilken kampanje trafikken kommer fra)
– utm_content (sporer hvilken spesifikke CTA/lenke i innholdet som blir trykket på av besøkende, og bruker gjerne kun når man har flere CTA/lenker)
– utm_term (sporer for å spore søkeord, og er gjerne knyttet opp mot søkeordsannonser)

Hvordan implementerer jeg dette i nettsiden min?
For å legge til UTM-tagger i nettsiden din kan du benytte deg av Google Analytics eget verktøy, Campaign URL Builder. Nedenfor viser jeg et eksempel på hvordan det kan gjøres.

Når man lager en URL/UTM-tag er det viktig å passe på at man lager et system, så ikke det blir en røre du mister kontrollen over. Gjennom å lage en oversikt eller et system over taggene kan du sørge for at det blir enklere for også kollegene dine å bruke verktøyet. Etter hvert som man holder på vil det fort bli en del tagger, som det igjen ville vært en fordel å ha i ett system. Du skjønner poenget. Det kan også være fordelaktig å lage en “ordbok” for taggene, slik at man enkelt kan komme tilbake til den, når det skulle oppstå forvirring. Dette kan også gjøre det enklere for nye kolleger å sette seg inn i systemet (Gullmark).

Hvis du ønsker å sette deg dypere inn i hvordan UTM-tagger og analysering av effekt fungerer, kan du lese mer om det på f.eks. Moenco.no. Her har iallfall jeg lært mye.

Kildeliste:
moenco.no
https://www.moenco.no/blog/utm-tagger
https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/
https://analytics.google.com/analytics/web/
https://tagmanager.google.com/