kristian_ostlie mars 22, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

//Lesetid ca. 4 minutter

Under dagens forelesning tydeliggjorde Carl Størmer viktigheten av å få frem det viktigste i en tekst for oss. Carl driver Jazzcode, hvor han holder foredrag med hovedtema “Mestring når du ikke har kontroll” (1). Carl har også tidligere vært markedsdirektør i Norwegian, er gründer og lidenskapelig opptatt av Jazz. Dagen i dag brukte han til å forklare oss pyramideprinsippet og hvordan det er relevant uansett yrke og viktigheten av å kunne skrive effektivt.

 

Pyramideprinsippet

Pyramideprinsippet går ut på å fortelle det viktigste først. Det kan enkelt settes opp slik (2):

  1. Start med svaret
  2. Gruppering og oppsummering av støtteargumenter
  3. Logisk struktur av støtteideene dine

Punktene over er en oppskrift på flere ting. Hvordan skrive en god artikkel, hvordan argumentere og hvordan du kan strukturere notater. Ved å starte med svaret gir du leseren det viktigste først. Når vi har begrenset evne til å fokusere og blir lett distrahert er det ingen grunn til ikke å gi leseren svaret med en gang.

Neste steg handler om å gruppere argumenter og å oppsummere disse. Det betyr at alle argumenter som støtter opp mot svaret du har gitt må være logiske og samlet føre til svaret. Det går for eksempel ikke skrive at ” førerløse biler er bra for miljøet siden det blir færre fly av det”. Du kan derimot skrive “førerløse biler er bra for miljøet siden utslippene fra transport synker når bilene har elektrisk motor”. Ett støtteargument kan da være “siden elbiler ikke har bensin eller dieselmotor synker utslippene”.

Siste steget går på å strukturere støtteideene og argumentene dine logisk. Støtteideene og argumentene må være i samme logiske gruppe. For å være i samme logiske gruppe er det også viktig at de er av samme viktighet.  Du kan eksempelvis strukturere etter

  • Tid (kronologisk rekkefølge)
  • Strukturell orden (svarer du faktisk på spørsmålet)
  • Viktighet (mest viktig til minst viktig)

 

Her er det logiske treet ett godt verktøy å bruke. Det hjelper deg å strukturere, visualisere og rydde i argumentasjonen/tankene dine. Treet fungerer slik at du starter på toppen. Det kan være svaret du skal bruke når du skriver, en tanke eller ett problem for eksempel.

Logisk tre – Hentet fra 3M

Du bryter dette ned steg for steg til du får ett tre. Det er viktig at punktene på samme nivå har samme viktighet og tilhørighet. Å sette opp at noen studerte på UiO på samme nivå som at pizza er godt fungerer altså ikke. Derimot går det å sette opp at han har en bachelor fra UiO på samme nivå som at han har en bachelor fra OsloMet går.

 

 

Jeg har stor tro på å implementere pyramideprinsippet og det logiske treet som arbeidsmåter i mitt arbeid. Det krever trening og jeg kommer til å bruke bloggen for å trene på dette. Gjerne gi meg en tilbakemelding!

Kilder

(1) http://www.jazzcode.no

(2) http://stammen.no/studenter/pyramideprinsippet

 

 

The post Hvordan bli god på formidling – pyramideprinsippet appeared first on Kristian Østlie.