mariksande97 februar 18, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Du får beskjed om å tenke kreativt. Du må presentere en helt ny, genial løsning. Ofte kan man sette seg fast i gamle tankemønstre i en kreativ prosess, og gjerne ikke se lys i enden av tunellen. Hvorfor er det slik at noen har den evnen til å fantasere, forestille seg og utvikle nye ideer? Hvorfor får ikke du det til like bra som kollegaen din? (som imidlertid alltid presenterer godt) Kreativitet forutsetter at du har en holdning som preges av nysgjerrighet, åpenhet, lekenhet, fleksibilitet, evnen til å våge å feile, samt kunne ha tillit til deg selv og andre – det kan læres opp

 Foto: https://www.spitfireaudio.com/pascal-wyse/the-creative-process/ 

Unngå kjente spor, vaner og tankebaner for å oppdage noe nytt

Kreativitet er hentet fra de latinske ordene creare eller creatus som betyr å bringe frem, skape. Kort sagt handler kreativitet om å skape noe nytt med en reell verdi. Man må ofte kunne gå utenom kjente spor, vaner og tankebaner for å oppdage noe nytt. Det kan derfor være lurt å jobbe med de holdningene som stenger for stimulering av kreativ holdning. Man har ofte en tendens til å fort bli kneblet av egne erfaringer som sier at «sånn må man gjøre det». Det er viktig å være mottagelig og åpen for impulser fra omgivelsene. 

friske øyne, unngå selvsensur og etterstreb en generell nysgjerrighet

En god måte for å oppnå innovativ nytenkning er å nullstille seg til omgivelsene. Prøv å se omgivelsene rundt deg som om det var første gang. Å stille seg åpen for alle tenkelige (og utenkelige) løsninger, kan være en utfordring. Ved å gå nye veier, se noe fra andres synsvinkel (eller med å bruke en annen sans, f.eks lukt), kan man plutselig oppdage noe man ikke før har lagt merke til. Det er også viktig å ikke la den indre stemmen i hodet ditt som sier «dette vil ikke fungere», «dette har andre før deg gjort» eller «dette var lite gjennomtenkt», ødelegge for idéutvikling. Alle metoder for nyskapning er lite til hjelp om man hele tiden irettesetter seg selv. 

Tips: Legg vekk det du arbeider med i noen timer eller dager, ta det så frem etter en tid og se på det med «friske øyne».

Foto: https://skape.no/index.php/nyheter/ntnu-er-på-jakt-etter-norges-råeste-startups

gi litt mer «f»

Klarer man å ikke la seg styre etter forventningene fra omgivelsene (merk: ofte det man tror er forventningene), er man på god vei i en kreativ prosess. Man må rett og slett gi litt mer «f» for å lykkes med god idéutvikling og deretter skape innovative resultater. Gode ideer vil ofte komme over oss når vi minst venter det – da er det viktig at man er åpen for noe nytt, uansett hvor merkelig eller rart det virker. Mye av arbeidet med kreativitet starter med personlig utvikling. For å være nysgjerrig krever det at man ikke er redd for å dumme seg ut eller by på seg selv.

Husk: de fleste rundt oss ønsker å være mer kreative og ser gjerne opp til de som faktisk tørr.

metoder for idéutvikling som jeg liker best

Det er mange metoder for å kunne «slippe tankene løs», men noen mener jeg fungerer bedre enn andre (for meg). Selv om noen av metodene kan virke litt «rare», er ofte en viktig kilde til nye løsninger noe som tilsynelatende virker «feil», men som i ettertid viser seg å være en stor del av løsningen – eller selve løsningen. Det klassiske tankekartet er jeg stor fan av. Da får man virkelig tømt hode for ideer. Men har du prøvd å videreutvikle kartet til et assosiasjonskart? Ta gjerne utgangspunkt i et par av ordene fra tankekartet og finn assosiasjoner til dem. 

Vrenging av eksisterende løsninger tvinger hjernen inn på andre spor og derfor er såkalte vrengingsmetoder et ypperlig verktøy i den kreative prosessen. Å favne det absurde kan åpne for det originale. En måte for vrenging er å løse problemet gjennom andres øyne. For eksempel spørre seg selv hvordan Einstein eller Kim Kardashian hadde løst problemet. Man kan også forestille seg av man selv er produktet/løsningen. Hvis jeg var produktet, hva ville jeg hatt behov for? Noen ganger kan det å tenke drømmescenario åpne for nye måter å se problemet på. Hva om alt var mulig? Ingen hindringer, hva hadde jeg gjort da? Slike typer løsningsmetodikk kan man gjerne ta i bruk etter man har jobbet i en lengre «seriøs» periode. 

Sett deg mål

Lek, moro og engasjement kan være utløper for kreativitet, men ikke glem å sett deg klare mål – og hold dem! Mål kan dessuten virke motiverende og gi deg retning og struktur i arbeidet ditt. Sett deg gjerne mål som innebærer tidsfrister og ramme-betingelser. Når man setter i gang med et prosjekt og ikke fullfører (fullfør i en eller annen form), kan prosjektet bli en stopper for nye tanker og ideer. 

Slike tips til kreativ idéutvikling kan gjerne virke overfladiske. Likevel er lek, moro og engasjement noe som flere gjerne glemmer, og som videre setter en stopper for at ideen blir enda et hakk bedre.

Kilde: 

Lerdahl, Erik. Slagkraft: Håndbok i idéutvikling. Gyldendal Norsk Forlag. 1. Utg, 5. Opplag 2015.