Simen Langseth februar 18, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Studier fra Harvard viser at over flere 10år har tiden på arbeidsplassen blitt 50% eller mer teambasert arbeid. Et team er en gruppe av individer som samarbeider om å utføre en oppgave eller et sett av oppgaver. Det er mye forskning på hvordan å få den enkelte ansatte raskere, flinkere og til en bedre versjon av seg selv, men løsningen kan være i et team. 

Project Aristotle 

«Project Aristotle» var en forskning satt sammen av Google for å se hva som skapte det beste teamet. Dem tenkte i starten at det bare ville være å sette de smarteste og flinkeste sammen i gruppe men fant raskt ut at dette ikke nødvendigvis stemte. De startet forskningen med å sette sammen flere hundre team og så på faktorer som interesser, motivasjon, hadde medlemmene interaksjon utenfor arbeidstiden, om utdanningen var lik, var det best om alle var introvert eller ekstrovert. Ut ifra målingsfaktorer som disse nevnt ovenfor fant ikke Google et mønster som viste til suksess. Dubey som var leder av prosjektet sa etter disse målingene «The‘who’part of the equation didn’t seem to matter.’’

Gruppekultur

Julia Rozovsky var en av dem som arbeidet på prosjektet og som selv hadde vært i både team som var dårlige og team som skapte resultater. Julia Rozovsky ville se på hvordan gruppe normer hadde en innvirkning på teamet. En norm er uskrevne regler og en måte vi ønsker atferds standarden skal være. Det er to eksempler på hvordan normen i gruppen kunne være ved Team A og Team B. 

«Team A is composed of people who are all exceptionally smart and successful. When you watch a video of this group working, you see professionals who wait until a topic arises in which they are expert, and then they speak at length, explaining what the group ought to do. When someone makes a side comment, the speaker stops, reminds everyone of the agenda and pushes the meeting back on track. This team is efficient. There is no idle chitchat or long debates. The meeting ends as scheduled and disbands so everyone can get back to their desks.»

«Team B is different. It’s evenly divided between successful executives and middle managers with few professional accomplishments. Teammates jump in and out of discussions. People interject and complete one another’s thoughts. When a team member abruptly changes the topic, the rest of the group follows him off the agenda. At the end of the meeting, the meeting doesn’t actually end: Everyone sits around to gossip and talk about their lives.» 

Psykoligsk trygghet som løsning 

Forskningen kom til slutt frem til at Team B var den formen for team som gjennomsnittlig ville fungere best. Google utførte en test som heter “Reading the Mind in the Eyes test”, den går ut på å om en kan se hvordan andre mennesker føler seg. En gjenganger var at teamene som presterte dårligere presterte også under gjennomsnitte på en slik test. 

Google fant ut ifra forskning en kritisk faktor for å skape et suksessfullt team som er psykologisk trygghet. Psykologisk trygghet gir gruppemedlemmene trygghet og støtte av teamet, det er utgjør en norm som viser at det er lov å prøve og feile. For gruppemedlemmet å kjenne på en slik trygghet gjør at en selv tør å komme med ideer og ha en utførelseskraft. Det at gruppemedlemmer får en psykologisk trygghet vil i de aller fleste tilfeller føre til innovasjon og bedre arbeidsforhold. Dersom et gruppemedlem gjør noe som skaper økonomisk tap for bedriften burde ikke individet av den grunn enten få sparken eller sanksjoner i form av begrenset tilgang til ulike deler av bedriften fordi det er mulig at ideen kan skape innovasjon og overskudd bare at gjennomføringen ikke var vellykket. 

Det beste teamet  

Ved forskning viste dermed Google det dem mener er faktorer som spiller inn på om gruppen blir vellykket eller ikke. Gruppemedlemmer hører på hverandre og bryr seg om hverandre. Det å skape en psykologisk trygghet for teamet gir muligheter for prøving og feiling, det kan også skape gode diskusjoner med synsvinkler som ellers ikke ville dukket opp. En annen faktor som påvirker et team er strukturen. Gruppen kan være organisk eller hierarkisk hvor begge former har fordeler og ulemper men med tanke på felleskap og diskusjoner hvor medlemmene føler seg likestilt ville en organisk struktur egnet seg best. 

Hvordan å få gruppemedlemmene til å være med i å skape et suksessfullt team kan gjøres ved at hvert medlem starter med å dele private deler av livet for å skape et bånd og en trygghet mellom individene. Dette kan hjelpe til med at medlemmene genuint bryr seg mer om hverandre og akseptere hverandre for hva dem gjør og hvem dem er. Dette vil igjen være med på å skape psykologisk trygghet.

Kilder: