Dennis Rokeness mai 15, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Etter å ha blitt utfordret av Karl Philip Lund, har jeg valgt å oversette, tolke og skrive om innlegget til Brian Balfour som handler om hvordan man kan bygge en vekstmaskin. Innlegget vekket stor interesse fordi det var bygget opp på en måte som gjorde det interessant å lese og den uformelle skrivemåten vekket interesse. Innlegget er informativ og peker på et problem for mange bedrifter.

Hva slags råd gir man i møte med nye selskaper?

Som en fagperson eller konsulent får man ofte spørsmål i møte
med nye med selskaper. En gjenganger blant de mange spørsmålene er «hvilken
taktikk skal jeg bruke for å få virksomheten min til å vokse?» Til tross for at
man vet lite om bedriften og deres kunder, vil man som regel prøve å forme et
svar, selv om det mange ganger føles feil etter at man har sagt det. Mennesker
er kyniske, og er som regel på jakt etter en hemmelighet, en hack eller et tips
som gjør at de blir kvitt vekstproblemene i selskapet og kan skape suksess,
basert på andres filosofi eller taktikk.

For Brian Balfour ble det en tankevekker og over tid så endret svarene hans seg. Nå trekker han vanligvis på skuldrene og sier «jeg aner ikke», før han igjen følger opp med « dere må slutte å lete etter taktikker først, og begynne å fokusere på å etablere en vekstprosess». For mange vil dette virke underlig. Prosess, virkelig? Han fremmer at det er 4 nærliggende grunner til at han legger vekt på prosessen først og det taktiske etterpå. Under vil jeg gå nærmere inn på hvilke 4 grunner jeg legger vekt på.

1.Vekst

Vekstkurver som skyter til været, er materiale som internett
elsker. Som en del av dette, virker det som om man er på jakt etter å finne ut
hva som skjedde rett før det kan se ut som veksten begynte å eksplodere. Nok en
gang, kan man si at man er på jakt etter tingen som skal låse opp knuten din og
skape en eksplosjon av vekst i bedriften din. Men hvorfor er det egentlig sånn?
Det vi burde vært interessert i er hva som ble gjort før det punktet som viser
en eksplosjon. Hva var alle de tingene som ble gjort for å holde det i gang
slik at grafen ikke flatet ut og veksten steg? Hvordan fant de ut av alle disse
tingene?

Bildelink

Virkelighetsbilde av vekst, er at det ikke er en sølvkule.
Det betyr absolutt ikke at man ikke vil ha eksperimenter som gir deg overordnede
resultater. Overordnede resultater vil man absolutt ha. Det er av de  tidligere eksperimentene at læringen er aller
størst. Ved å kombinere læring fra ulike tidligere «eksperimenter», vil man
kjenne sin kanal, sine produkter og ikke minst kundegruppe bedre enn det de
andre på markedet gjør. Det gjør at man havner i en posisjon hvor man kan ta
informerte risikoer basert på den læringen man har.

Ofte har det seg sånn at de som har en tendens til å
fokusere på taktikken først, også har en tendens til å lete etter de såkalte
sølvkulene. Fokuset blir værende igjen på å velte seg i den nyeste og største
taktikken, eller benytte seg av de kanalene de har hørt har fungert for andre,
som de ikke har prøvd selv. De hopper ut i nye taktikker og kanaler, håper på
det beste og satser på en enorm vekst. Disse menneskene setter aldri av tiden
det tar for å eksperimentere og sitter heller ikke igjen med den
beslutningsevnen basert på disse læringene heller. De borrer på forskjellige
områder, men aldri dypt nok til  finne
oljen.

Hovedpoeng: Du trenger en prosess som kontinuerlig skal generere nye vekstideer, teste dem effektivt, lære av dem effektivt og bruke disse læringene til å navigere mot å låse opp kontinuerlig vekst.

Endringshastigheten øker

På stadig kortere tid, endrer de aller største kundekjøpskanalene
seg. Det som for eksempel fungerte for Facebook for noen måneder siden, fungerer
ikke i dag. Det som fungerer i dag, vil ikke fungere om tre måneder igjen. Slik
er det hos de aller fleste større kanalene. Noen er selvsagt tregere enn andre
med å endre seg, men det er en ting som er sikkert. De kommer til å endre seg.

På et makroperspektiv de siste 15 årene er det spesielt to
trender som dominerer.

1.Nye kundekjøpskanaler vises med raskere hastigheteer

2.Sykluene av effektivitet skjer mye raskere

Endringshastigheten i kundeoppkjøpsverdenen er rask, og den
øker i hastighet. Vekstlag vil trenge å bli bedre og raskere samtidig for å ligge
foran konkurrentene.

Hovedpoeng Taktikk blir utadert ekstremt raskt. Du trenger en prosess som kontinuerlig kan tilpasse teknikken til det endrede miljøet.

Det som fungerer for andre, vil sannsynligvis ikke
fungere for deg

På jakt etter den perfekte oppskriften på vekst, bruker man
enorme mengder med tid og ressurser på å studere, analysere og finne materiale om
hva andre har gjort for å skape vekst. Dette kan være nøkkelen på en suksess.
Om du bruker det du har funnet ut som inspirasjon, og ikke en resept, kan man
være nærmere nøkkelen til suksess.

Å kopiere de veien til andre for suksess vil som regel ikke
føre deg på en god vei og grunnene er enkle:

Publikum er annerledes

Produktet ditt er mest sannsynlig annerledes

Forretningsmodellen din er annerledes

Enkelt og greit er bedriften din annerledes fra alle de
andre du har lest om og studert nøye. Derfor trenger du en prosess som kan
avdekke den unike kombinasjonen av ting som fungerer for ditt produkt, ditt
publikum og ikke minst din forretningsmodell.

En maskin

Det å oppnåsuksess er vanskelig. For et vekstteam
handler det ikke om å finne formelen på én vellykket veksttaktikk, og følge
denne hele veien. I det å skape suksess, ligger det i bakkant at man må bygge
en vekstmaskin. Denne vekstmaskinen bør inne ha tre komponenter:

1.Skalerbar

2.Forutsigbar

3.Gejentas

Men hvorfor må man bygge en «maskin»? Grunnen er enkel. Denne
«maskinen» er bygget for å produsere en stadig voksende og ikke minst engasjert
brukerbase. Maskinen behandler taktikken. Prosessen lager maskinen. Hovedpoenger
er at man trenger en prosess som vil hjelpe deg med å bygge en skalerbar,
forutsigbar og repeterbar vekstmaskin, før man bør tenke ut en taktikk.

Hvilke elementer kjennetegner en god prosess?

Det finnes ikke en vekstprosess som er perfekt eller mer
riktig enn noen annen. Det absolutte vesentlige er bare å ha en, holde seg til
den og ikke minst forbedre den over tid. Brian Balfour mener at hver
vekstprosess bør ha noen elementer som blant annet:

-En strukturert måte å kontinuerlig komme med vekstideer og
eksperimenter

-En god måte å prioritere eksperimentene på

-Analysere alle eksperimenter, uavhengig om de er en suksess
eller fiasko

-En måte å sette store mål mot områder som påvirker veksten
din mest

-Deling av læring på tvers av team og implementering av dem
tilbake til eksperimentlisten

Om man klarer å få på plass disse elementene, mener Balfour at man er på en riktig vei til suksess.

Bildetekst

Så hvorfor er egentlig en prosess så viktig?

Så hva kjennetegner en god prosess og hvorfor er den så
viktig? Utvikle kultur og sikre kompetanse på å prioritere, evaluere og
effektuere gode ideer er avgjørende for de aller fleste virksomheter. En
prosess skal være med på å komme i gang eller forbedre det virksomheten
allerede gjør i dag.

Så hvordan begynner man med en god prosess? Det viktigste er
å bearbeide de ideene man har, og sette disse ut i en enkel prosess, ved å for
eksempel benytte seg av workshops. Workshops er effektivt fordi man kan sette
raskt i gang og man lærer ekstremt mye av både prosessen, men også effektene.

En prosess med workshops kan for eksempel se slik ut:

Workshop 1:  

Begynn med å se på hva slags ideer man har. Hvilke av disse
ideene er de beste, og eventuelt hva slags effekt vil disse ideene kunne gi? Kan
man knytte den potensielle effekten opp mot mål og strategier som virksomheten
har? Hvordan kan vi arbeide videre herfra med å finne flere ideer og på hvilken
måte skal vi gjøre det.

Workshop 2:

Hvor mange ideer sitter vi igjen med nå? Hvilken av disse
ideene er det vi har mest tro på og skal sette ut i live? Hva vil effekten bli
og hvem er det som eier gjennomflringen og målingen?

Workshop 3:

Har vi og eventuelt hvordan har vi kommet i gang med å sette
ideen ut i live? Hvilke muligheter har vi og eventuelle utfordringer? Hvem trenger
vi hjelp av internt og eksternt for å kunne lykkes? Hvordan kan vi lære av det
vi har gjort?

Ved å benytte seg av workshop for å komme i gang med en god prosess, kan man lettere finne de gode ideene og effektivisere disse. Jeg ville absolutt anbefalt å benytte en form for workshops, for å få fortgang i prosessen og ikke minst effektivisere det man kommer frem til.

Link: Blogginlegg