WerenaZ juni 11, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Som alle vet er verden stadig i endring, og bedrifter må konstant tilpasse seg for å være relevante. Hvordan vil vår forbrukeradferd påvirke fremtidens digitale markedsføring? Og hva skjer når den nye generasjonen vokser opp?

Digitalisering under Covid-19

Aldri før har markedsføring på digitale plattformer vært så nødvendig som det er i dag, og behovet vil bare fortsette å øke. Etter at Corona-pandemien satt en pause på verden, har markedsførere vært nødt til å tenke annerledes for at bedrifter skal kunne overleve i en hard tid. Smittevernstiltak ble satt i gang, og flere bedrifter måtte stenge ned sine fysiske butikker over lengre perioder. Dette tvang forbrukerne til å endre sine handlevaner, og netthandelen fikk dermed en kraftig økning i 2020. «I november hadde netthandelen en vekst på 63% sammenlignet med samme måned i 2019». (Postnord, 2021).

Ikke bare ble forbrukere nødt til å handle mer på nett, men hverdagen ble også mer digitalisert i form av hjemmekontor og digital undervisning. Fritidsaktiviteter ble stengt for deltakelse, noe som også kan ha hatt en påvirkning på forbrukernes bruk av digitale enheter og sosiale medier. Personlig ser jeg selv en økning på min egen skjermtid på min telefon, hvor jeg i 2019/starten av 2020 hadde en gjennomsnittlig skjermtid på rundt 3 timer om dagen. I dag er skjermtiden mer enn det dobbelte.

Pandemien vil en dag ta slutt og vi vil kunne gå tilbake til det vi kjenner som «normal hverdag». Likevel kan vi ikke trappe ned på markedsføring digital, det blir faktisk enda viktigere fremover.

Generasjon Alpha

Dette er den nye generasjonen og er etterfølgere av generasjon Z. De blir født mellom 2010 og 2025, som betyr at de eldste i dag kun er 11 år. Generasjonen sies å bli den største i vår tidshistorie, med ca 2 milliarder mennesker. Denne generasjonen vokser opp som en del av den digitale verdenen helt fra starten av, i motsetning til generasjon Z som vokste opp samtidig som sosiale medier kom. Det betyr altså at de ikke vil kjenne til en verden uten digitale enheter og internett. (Bambora, 2021). Mange uttaler derfor denne generasjonen som «generasjon iPad» på sosiale medier.

Samtidig forestilles det at denne generasjonen vil være svært sosiale og globale, og vil vokse opp til å bli den best utdannede. (Bambora, 2021). Dette utsagnet grunner nok i at informasjon vil være såpass lett tilgjengelig, sammenlignet med tidligere år.

Baby’s First iPad
Bilde hentet fra: Slashgear

Fremtidig digital markedsføring

Generasjon Alpha anses som sterke, sunne, unike og tilgjengelige. De sies å bli fremtidens viktigste forbrukere, og det er derfor viktig å bli kjent med målgruppen tidlig (GMN, 2020). Fremtidens digitale markedsførere blir nødt til å være like digitalt tilgjengelige som generasjonen. Det vil også være nødvendig å endre sine markedsføringsstrategier om man skal kunne klare å vekke deres nysgjerrighet, og fange deres oppmerksomhet i alt innholdet de scroller gjennom hver dag. Alphaene forestilles også å være kravstore, og derfor også mer kritisk til det de blir eksponert for på nett.

Den digitale markedsføringen må derfor skille seg ut fra hva som tiltrekker generasjon Z, for det vil sannsynlig ikke fungere på Alpha. Facebook, Instagram og Snapchat antar jeg ikke vil være like aktuelt som markedsføringskanaler i fremtiden, men heller TikTok og nye sosiale medier med videoinnhold. Salgskampanjer vil i fremtiden ikke være like interessant for Alpha, men heller fremme merkevaren og verdiene bak. (Bambora, 2021).

Samtidig har pandemien vist oss at langt fler enn tidligere tenkt, har mulighet til å jobbe fra hvor som helst så lenge man har tilgang på en PC og internett. Dette vil nok derfor også gjøre de eldre generasjonene mindre eksponert for tradisjonell markedsføring, og desto viktigere blir det for bedrifter å være synlig online. Fremtiden er digital, og bedrifter er nødt til å henge med og tilpasse seg om de skal ha en sjans til å overleve i markedet.

Kilder

Bambora. 2021. «Generasjon Alpha – fremtidens forbrukere». https://www.bambora.com/no/no/artikler/generasjon-alpha-fremtidens-brukere/

Bern, Philip. 2010. «Babys first ipad». Slashgear. https://www.slashgear.com/babys-first-ipad-24121114/

GMN. 2020. «Generasjon Alpha – de planlagte ønskebarna». https://www.gmn.no/no/nyheter/2020/generasjon-alpha-de-planlagte-onskebarna

Postnord. 2021. «Netthandelsbarometeret». https://www.postnord.no/tips-og-rad/netthandelsbarometeret