patrickhem mars 9, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dette blogginnlegget skal jeg se litt på FNs bærekraftsmål og hva som er mest bransjerelevant for virksomheten Tise.  «FNs mål for bærekraftig utvikling er De forente nasjoners felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. De består av 17 hovedmål og 169 delmål. Bærekraftsmålene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn» (wikipedia)

Hva er relevant for Tise når det kommer til å være bærekraftig? Som jeg skrev litt om i mitt forrige blogginnlegg vil det være relevant for Tise å utvide sitt perspektiv, og utvide sin rekkevidde når det kommer til produkter de selger og allerede har. Jeg mener at bruktmobiltelefoni er en genial businesside som de kan spille videre på. Ved å få kunder til å heller velge en brukt telefon fremfor en ny, gir man produkter lenger levetid. En telefon har lenger levetid enn det brukerne forventer og de kjøper som regel ny telefon før den er ødelagt. Ved å kjøpe disse telefonene fra kunder, og selge de til kunder for en pris som man kan tjene på vil man både kunne tjene penger på dette, men i hovedsak ikke kaste produkter som ikke er ødelagt. 

Hvordan fremtiden ser ut for Tise kan være forskjellig og det er ikke helt sikkert de overlever kun sånn de holder på per nå. Samtidig er det gode muligheter for at de fortsetter med det samme som de gjør nå, fordi de er gode på dette. Tise kan utvide horisonten sin ved å utvide markedet og ta større markedsandeler på interiør og mobiltelefoni. Ved å starte denne trenden kan de også gi andre land inspirasjon, eller starte opp i flere land enn de nordiske. 

Det viktigste bærekraftsmålet for Tise kan være det tolvte som er ansvarlig forbruk og produksjon. Dette handler om få forbrukeren til å tenke mer over kjøpene og at de skal handle med bærekraftig. Dette er et bærekraftsmål som er store deler av forretningsmodellen til Tise, og de skal klare å få kundene til å handle brukt hos dem, fremfor å kjøpe nytt. Bærekraftig forbruk og produksjon handler stort sett om å forvandle små ressurser eller gamle varer i dette tilfllet til en ny vare for en annen kunde. Dette sikrer gjenbruk, og samfunnet sparer en av denne typen ressurs når en kunde velger brukt fremfor nytt. Dette vil også føre til økonomisk vekst for virksomheten, samtidig vil det begrense klimautslipp fordi det vil bli lagd en vare mindre.

Kilder brukt som inspirasjon:

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

https://no.wikipedia.org/wiki/FNs_mål_for_bærekraftig_utvikling

https://www.fretex.no/hovedmeny/miljo-og-samfunnsansvar/fns-baerekraftsmaal/12-ansvarlig-forbruk-og-produksjon

https://www.fn.no/