khaihoannguyen april 8, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Da jeg gikk på grunnskolen, syntes jeg det var vanskelig å våkne tidlig for å dra på skolen og ikke minst kjedelig. Det var ikke fordi jeg likte å sove lenge (kanskje litt da), men jeg skjønte ikke poenget med å lære fagene. Jeg følte at fagene var ikke relevant for meg og det vil ikke bidra med å løse mine problemer i hverdagen. I tillegg var undervisningstimene ensformige.

Norske skoler i dag står ovenfor mange utfordringer som størrelse på klasserom, antall lærer per klasse og ikke minst digitaliseringen av skolen. Når det gjelder digitaliseringen av skolen så er ikke mangel på utstyr problemet, men hvordan utnytte teknologien til å bidra til mer effektiv læringsprosess. Med den teknologien vi besitter i dag, så har vi muligheten til å endre og skape nye læringsprosesser. Men hvordan skal vi gjøre det? Det vil dukke opp spørsmål om hvordan en designer læreprosesser og hva elevene skal lære.

Hva skal man lære om?

Finland har et av verdens mest vellykkede skolesystem, dette beviser finske elevene ved å score høyt på PISA-undersøkelsene. I løpet av de siste årene har Finland innført teknologi som iPad i skolene deres. Elevene bruker iPaden som et verktøy til å notere og skissere. Men i fjor endret Finland læreplanen deres drastisk. Den nåværende kompetanse i læreplanen deres bygges rundt fagovergripende kompetanse, det vil si kompetanse som anvendes på tvers av fag og ulike sammenhenger i arbeids – og livskontekster. Kompetansen blir delt i mindre delkompetanser som: evnen til å lære og tenke selv, hverdagskompetanse, digital kompetanse, og kompetanse om arbeidslivet og entreprenørskap. Slik læring fører til at elevene jobber med temaer eller problemstillinger som krever kompetanse fra ulike fag – eleven setter kunnskapen i en sammenheng.

Undervisningsmetoder

Self Organized Learning Environment (SOLE) er en undervisningsmetode der elever skal lære temaer eller løse problemstillinger ved bruk av internett ved uten hjelp av en lærer. Denne metoden har blitt utforsket og eksperimentert av Sugata Mitra i flere år. Sugata har forsket på hvordan barn kan lære alene uten lærer. Grunnen til at denne undervisningsmetoden fungerer kommer av at elevene jobber med spørsmål og problemstillinger som de er genuint interessert i. Elevene lærer å oppsøke informasjon og vurdere de forskjellige alternativene på egenhånd. Siden SOLE er en selv-drevet læring, krever det at barna fokuserer på å lære enn å leke. Dette endrer rollen til læreren. Rollen deres blir å øke motivasjonen til elevene istedenfor å holde forelesninger.

Elon Musk og Arne Krokan

Elon Musk likte ikke hvordan skolen til ungene hans underviste på, så han skapte sin egen skole som heter Ad Astra. Læreplanen til Ad Astra er problembasert løsning. I et intervju med Business Insider i 2015, sier Elon Musk at måten skoler i dag underviser er tungvint og at problemløsning er mer effektiv læring – atlså det skaper høyere læringsutbytte. Skolen har kun tjue elever og fokuserer på å tilrettelegge utdanning mot elevens ferdigheter. Han sier videre i intervjuet at hans visjon med skolen er å fjerne klassetrinn slik at det ikke blir noe forskjell mellom elevene. Arne Krokan sier noe tilsvarende i sitt blogginnlegg “Det finst inga klasse i framtidsskulen, men derimot små og store grupper som jobbar saman om ulike tema”.

Elon Musk forklarer Ad Astra:

 

 

Er det tilfeldig at Elon Musk og Arne Krokan deler samme synspunkter om skolens nåværende læringsprosesser? Jeg vet ikke. Men jeg vet at begge to er svært fremtidsrettet.

 

/Khai

 

Kilder:

Tid for ny teknologi i skolen

https://www.theschoolinthecloud.org/about/ 

https://www.utdanningsnytt.no/debatt/2016/juli/de-storste-utfordringene-ved-digitalisering-av-skolen/

http://nordic.businessinsider.com/elon-musk-ad-astra-school-2017-11?r=US&IR=T

 

 

 

The post Hvordan forbedre læringsprosesser på skolen? appeared first on KHAI HOAN NGUYEN.