idagarder January 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Blockchains eller blokkjeder, som det blir kalt på norsk, er noe som ingen, og alle eier. Det er et system som gjør at informasjon lagres krypteres. Blokkjeder skal passe på sikkerheten til at noe er som noen sier det er. Ved at ingen eier det er det vanskelig å endre på noe uten at det legges merke til. Hele systemet følger med og derfor er blokkjeder et mye mer sikkert system enn andre systemer, som har en eier.

Men hva gjør en blokkjede?

En blokkjede er noe som lagrer informasjon, men kryptert. Andre holder altså på informasjon deg for eksempel. I en kronologisk rekkefølge. Dette er derfor det kalles blokkjede. Det er en kronologisk kjede av ulike blokker som har ulik kryptert informasjon. Informasjonen i blokkene er kryptert slik at ingen andre kan se hva du gjør eller endre på det du har gjort.

Hva inneholder en blokk?

Hver blokk i en blokkjede inneholder data, eller informasjon, en “hash” og “hashen” til den forrige blokken i kjeden. En “hash” er et slags serienummer, eller noe som identifiserer akkurat den blokken. I denne videoen sammenligner de “hashen” med et fingeravtrykk. Det er altså noe helt unikt. “Hashen” vil også endre seg dersom man endrer noe i blokken. i “hashen” ligger innholdet til blokken. “Hashen” blir kalkulert når en blokk opprettes og når en blokk endres. Ettersom en blokk også har informasjon om den foregående blokks “hash” vil man kunne se om noen har endret en blokk i en kjede. For eksempel om blokk 4 i en kjede har 3 som forrige “hash”, og den forrige blokken sin “hash” ikke er 3 da, så har noen endret blokk nummer 3 i kjeden. Så klart er “hash” nummerne mye mer kompliserte enn som så, men for å forklare enkelt.

Så hva bruker vi blokkjeder til?

De fleste har kanskje hørt om bitcoin, men få forstår hvordan det egentlig fungerer. Bitcoins fungerer altså ved hjelp av blokkjeder. I en blokkjede der noen skal sende en sum til noen andre, vil altså informasjonen eller dataene blokkene ha være om dette. informasjonen i blokken vil da være, hvem sender bitcoins, hvor mye, og hvem mottar.

Det som er annerledes med bitcoins og å sende “penger” kryptert, er at det ikke finnes noen mellommann. Vanligvis når vi sender penger til noen går det fra en person, så gjennom banken, så til mottakeren. Dermed har også banken eller mellomleddet informasjonen om transaksjonen. Slik blir det da ikke ved bruk av bitcoins, eller andre kryptovaluta som baserer seg på samme teknikk.

Hva er følgene ved bruk av bitcoins?

Når man bruker bitcoins er det som sagt ingen andre som får informasjonen om din transaksjon. Det er både positive og negative sider ved det. For sender og mottakers del virker det kanskje kun positivt. Dette fordi da har ingen andre noe å gjøre med hva du betaler, og hvorfor. Det blir veldig personlig og privat. Men dette kan man fort skjønne at kan ha sin negative bakside. Det vil også si at det er letter å kjøpe og selge ulovlige ting, ettersom ingen får informasjonen om pengebruken. Om man skal kjøpe eller selge ulovlige produkter er jo kryptovaluta det beste å bruke. Det blir vanskelig for noen å ta deg for ulovlig salg og kjøp når man ikke finner informasjon om transaksjonen, slik man ellers ville gjort.