sofiaschultz mars 13, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hva er design sprint?

Google design sprint ble opprettet av Google Ventures for omtrent 5 år siden, og Sprinten er basert på forståelse av Design Thinking. «Design thinking» kombinerer empati, kreativitet og rasjonalitet for å løse menneskespesifikke problemer. Design Sprint er en fem-dagers prosess for å svare på kritiske forretningsspørsmål gjennom design, prototyping og testing av ideer til brukere og kunder. Det er i utgangspunktet en måte å løse designproblemer raskt. Design sprint drives av «Sprint Master» som har ansvaret for arrangementet, og har i tillegg ansvaret for teamet.

Design sprinten har en fem fase rammeverk som bidrar til å øke innovasjon, kreativ tenkning og bringer alle sammen under samme visjon. Rammen består av fem faser:

  • Forstå
  • Skisse
  • Bestemme seg for hvilken ide som er best
  • Prototype
  • Validere

Denne metoden oppfordrer teamet til brainstorming som bidrar til å produsere ulike løsninger og logisk tenkning som vil bidra til å realisere løsningene. Alt du trenger å gjøre er å danne et team som hjelper deg med å finne løsninger, finne måter å komme frem til de løsningene, bestemme den beste tilnærmingen, lage en fungerende prototype og teste den ut.

Derfor bør bedrifter implementere dette rammeverket fordi denne metoden hjelper deg med å utvikle produkter mye raskere. Et team med kollektiv tanker som jobber sammen mot samme målet. I tillegg kan design sprint utvikle tjenester/produkter mye fortere enn konkurrenten.

Under lagde jeg en video der jeg forklarer hvordan «Design Sprint» fungerer.

 

Kilder:

http://www.gv.com/sprint/
https://medium.com/project-management-learnings/design-sprints-at-google-85ff62fed5f8

The post Hvordan fungerer Google Design Sprint? appeared first on .