cassandralea May 2, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

SATS kom inn på markedet allerede i 1995, en tid da treningssentre var ekskluderende miljøer og store muskler var idealet. Dette hadde SATS lyst til å få en endring på og ville mye heller tilby et inkluderende miljø for alle. Konseptet ble vellykket og SATS ble dermed utvidet til de andre nordiske land gjennom oppgjør av ledende aktører i både Danmark, Sverige og Finland. Hovedmålet deres er å gjøre mennesker sunnere og gladere.

Hos SATS får du trening slik du vil ha det. Du får skreddersydd ditt medlemskap akkurat slik som det passer for deg. Det finnes flere muligheter innenfor treningsformen man måtte ønske, du kan trene i studio, på gruppetimer sammen med andre eller du kan trene med en personlig trener som veldig mange foretrekker i dag. SATS ønsker å maksimere utbytte ved bruken av ulike digitale flater. For at de skal kunne oppnå dette, vil det være viktig å knytte sammen alt selskapet gjør digitalt. Da i forhold til Apper, SEO, CRM, web osv. Dette er systemer som gir informasjon om kunden, som igjen vil bidra til en større forståelse for kundens adferd og deres behov. Analyse av kundedata skaper kundeinnsikt og muliggjør en mer effektiv prosess og beslutninger.

Digitalisering og teknologiutviklingen påvirker alt i fra kundeadferd til måten virksomheter kommuniserer utad på. Dette er et svært interessant og viktig tema. Denne store endringen er også med på å påvirke virksomheters organisasjonskultur, forretningsmodeller, kommunikasjon og ikke minst markedsføring. Teknologiutviklingen bidrar blant annet til:

  • Å øke konkurransekraften blant eksisterende virksomheter og fører til nye etableringer
  • Gjør det mulig for bedrifter å skape billige produkter som skal fremstilles raskt
  • Økt digitalisering og automatisering som bidrar til å fremme innovasjon og produktutvikling
  • Kan også bidra til å effektivisere prosesser: kunstig intelligens og deep learing.

Vi ser at teknologiutvikling og generelt bruk av sosiale medier er med på å gjøre det lettere å nå ut til potensielle kunder og brukere på en rimelig og effektiv måte. Bilder, enkle videosnutter og budskap i tekst er rimelig å produsere og det er heller ikke vanskelig å distribueres via smartelefon. Ved denne utviklingen er det også enklere å holde seg oppdatert i forhold til eventuelle konkurrenter. Dette er en fin måte å kunne være først ute, differensiere og skille seg ut på en best mulig måte.

Den største utfordringen til SATS i forhold til teknologiutvikling og digitalisering er nok det at teknologien hele tiden endrer seg. Derfor er det så utrolig viktig at de følger med på når og hvordan teknologien endrer seg. Holde seg oppdatert på hvilke kanaler og hvordan dem skal markedsføre seg selv. Nettverkseffekten er en av de viktigste effektene en virksomhet kan ta i bruk. Nettverkeffekter har en relevans i forhold til bruk av sosiale medier på den måten at jo flere brukere en sosial plattform får, jo mer attraktiv blir tjenesten eller virksomheten for både eksisterende og potensielle nye kunder.

En forretningsmodell jeg synes fungerer bra og som jeg ville anbefalt til SATS og egentlig alle organisasjoner/bedrifter å bruke er POST-modellen. Dette er en modell som er enkel å ta i bruk, og som virker som en guide eller grunnleggende strategi for virksomheter innen sosiale medier. Denne modellen inneholder fire ulike faser, og disse er: Mennesker, mål, strategi og teknologi. Ved å ta i bruk denne forretningsmodellen vil man kunne få oversikt over målgruppen, sette seg gode mål, utvikle en strategi og finne ut av hvilken sosiale media plattform en bør satse på i forhold til segmentet og målgruppen.

 

Kilder:
Pensum fra forelesning