izialine februar 14, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Min digitale hverdag

Min digitale hverdag består for det meste av sosiale medier som Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter og LinkedIn. Dette er de appene jeg bruker mest for å kommunisere med andre på eller for å skape nettverk. Utenom disse har jeg platformer jeg bruker som i større grad er knyttet til skolen, disse er for eksempel Canvas og StudentWeb. Dette er plattformer hvor jeg i større grad er en passiv bruker, der jeg bare er her for å innhente informasjon. For å samarbeide med andre benytter jeg meg av Google Docs når vi skal skrive oppgaver i grupper. Jeg synes det er en super plattform å bruke når man samarbeider med andre der man kan se hvor langt de andre i gruppen har kommet i sin del av oppgaven, man kan kommunisere i en chat på dokumentet og man kan legge igjen kommentarer i teksten.

I tillegg til dette har jeg benyttet meg av en iPad til å ta notater med de siste 3 semestrene. Dette synes jeg er genialt, og har anbefalt det til mange. Der jeg er en av de som lærer av å skrive ned ting er det enkelt å benytte seg av en Apple Pencil som erstatter en vanlig blyant, og en iPad som erstatter papiret. Her kan jeg dele, printe ut notater, og ha alt samlet ett sted. For meg har dette virkelig forbedret min måte å studere på!

Blogging

Hvorfor blogger jeg?
I forbindelse med mitt studie på Høyskolen Kristinia har vi hatt valgemne det fjerde semesteret der jeg valgte Digital Markedsføring. Gjennom dette emnet har vi fått i oppgave å skrive to blogginnlegg hver uke om temaer vi har gått gjennom i forelesningene. Temaene har handlet om fremtidig teknologi og hvilke endringer dette har på samfunnet, noe som har vært utrolig spennende å sette seg dypere inn i. I forkant av oppgaven var det skremmende å tenke på å skrive faglige innlegg om noe man ikke nødvendigvis har full kontroll på, men etterhvert som jeg satte meg mer inn i temaet gikk denne «frykten» fort over. Det var mye mer givende og spennende enn jeg trodde det skulle være, og det er like gøy å lese innleggene til andre i klassen og se hvordan de har forstått samme emne.

Min digital hverdag har blitt endret i stor grad der jeg aldri før har hatt en slik blogg å benytte meg av for å skrive om temaer jeg mener er viktige og spennende.

Sosiale Medier, Facebook, Twitter, Instagram, Ikoner

Jeg benytter meg av mange digitale verktøy og plattformer i min hverdag, både når det kommer til å tilegne meg ny informasjon, holde kontakt med venner, planlegge ting og ha oversikt over jobb og skole. Gjennom mange apper og verktøy gjør dette hverdagen enklere og mer oversiktlig, og jeg er stadig ute etter å finne nye og smarte løsninger som fortsetter å forenkle dette.