Adrsve januar 9, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Jeg har aldri vært flink med tall. Jeg fikk velfortjente 1’ere og 2’ere på ungdomskolen og videregående. Vi må jo alltid unnskylde oss med at matte er et typisk »fasitfag». Det er 2 streker under svaret og du kan ikke bortforklare sensurveiledninger- og begrunnelser i slike fag.

Viktigheten av å være motivert

Jeg sleit meg til å bestå matten på videregående yrkesfag. Karakteren 2 er fortsatt brent fast på eksklusive avgangspapirer. Jeg skulle ut i læretid i kontor- og administrasjonsfaget for å ta fagprøven innad yrkesretningen jeg hadde valgt. I to år arbeidet jeg med kolleger over 50 år. Det var noe som ikke stemte. Jeg følte meg litt malplassert der jeg i en alder av 18 skulle være uten daglig kontakt med andre jevnaldrende. Jeg hadde heller ingenting til felles på fritiden med 50-60 åringer. Nå er jeg selv snart halvveis til 50 selv. Jeg er fortsatt lysten på å bygge et profesjonelt nettverk. I tillegg greide jeg ikke å se for meg å ha denne jobben resten av livet heller. Jeg var motivert for å studere videre, studere videre inn i drømmene mine, sammen med andre som også er på starten av sin karriere og trenger nettverksbygging like mye som meg.

Fra 2 til 4 i matte på påbygg

For å kunne studere trengte jeg studiekompetanse og måtte gå via allmenn påbygg. Takket være en veldig tilstedeværende mattelærer og en engasjert klasse gikk jeg fra min 2’er i matte, til en sterk 4. Jeg fikk også 5 på en matteprøve. Motivasjon for studiet, flinke lærere og en engasjert klasse var det som skulle gi meg 4. Alle andre variabler var konstante i livet mitt.

Veien til A i bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi

Via min tid på påbygg hadde jeg begynt å spille sjakk ganske aktivt, da jeg hørte at det skulle bedre hukommelsen ved å lære deg å gjenkjenne mønstre (gi en type semi-fotografisk hukommelse). Jeg har ingen teori på hvordan det kan hjelpe på anvende tillærte kunnskaper og se de store sammenhengene.

Det jeg merket var at jeg i løpet av påbyggåret forsto raskere og kunne praktisere kunnskap raskere enn før. Alle andre variabler i livet mitt var konstante, jeg hadde kun byttet ut 3 timers TV- og PC-surfing med videoleksjoner av sjakk på YouTube, samt aktiv spilling selv via www.chess.com

Når jeg begynte på studiet hadde jeg drevet med sjakk aktivt i et helt skoleår, og jeg forsto raskt fagets overordnede budskap, og etterhvert som jeg fikk flere fag bak meg forsto jeg sammenhengene mellom de. Det å bruke egen læretid som motivasjon for å yte innsats når du først går drømmestudiet, sammen med studenter på egen alder, i tillegg til å trimme hjernen 3 timer daglig, gjorde at jeg startet med C’er (fra et tidligere ungdomskolesnitt på 2,4), gikk litt mellom C, B og A, før jeg nå har stabilisert meg på et solid B-snitt. Jeg hadde aldri fått A i bedriftsøkonomi uten motivasjon og sjakk. Jeg hadde aldri fått A i samfunnsøkonomi uten motivasjon og sjakk.

Mange studenter jeg har hjulpet med å forberede seg til eksamen klager over at de ikke forstår sammenhengene, de husker ikke de matematiske formlene, og de forstår ikke den personlige relevansen (motivasjon). Jeg kan ikke motivere deg, det må du finne egne metoder for. For min del var motivasjonen en hel skolegang med berg-og-dalbaner for å komme meg igjennom til drømmestudiet. Forstå sammenhengene blir lettere når du først forstår mye »automatisk av deg selv», som igjen kommer raskere jo mer du husker fra det du leser til, øver til, eller har vært på forelesning for å lære om. Jeg har hatt perioder uten sjakk, og jeg har opplevd at prestasjonene daler. Når jeg tar opp igjen sjakkbrettet og begynner å besøke sjakklubber og spille mot andre som er bedre enn meg, gjør litt etterarbeid for å analysere hvordan jeg kunne spilt bedre, så bidrar det til å bedre hukommelsen min for neste gang jeg står i samme stilling. Denne hukommelsen er ikke utelukkende dedikert til sjakk, den er også dedikert til generell kunnskap i skolen. Den trigger hjernen til å lære seg til å huske bedre, generelt.

The post Hvordan jeg gikk fra 2 i matte til A i bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi appeared first on Adrian Wendel Kværner Svendsen.