Sindre Borseth February 12, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Tiden hvor jeg leste bøker for å få ny kunnskap og noterte ned viktige notater i en skrivebok begynner å nå sin ende. Med dette skulle man tro at jeg brukte mindre tid på å få ny lærdom i dag enn før, men tvert om. I dag florerer det ny kunnskap digitalt, og det er nesten umulig å ikke bli servert nye spennende temaer.

Sosiale medier har virkelig satt sitt preg på vår
generasjons hverdag. Apper som Facebook, Snapchat, Instagram og Twitter blir
brukt daglig. Selv om jeg er negativ til dagens mobilbruk er jeg svært fornøyd
med å kunne leve i en tid hvor vi enkelt kan finne ny informasjon på noen få
sekunder med telefonen.

Min favoritt app: Twitter

Personlig bruker jeg ikke mye tid på å lese aviser verken på
papir eller på nett. Måten jeg holder meg oppdatert på nyhetsbildet på er ofte
via sosiale medier som Twitter. Her kan jeg selv velge å følge de personene som
deler sine tanker innad i mitt interessefelt. På denne måten får jeg bare ved å
åpne en app de nyhetene som interesserer meg, og ofte sammen med en persons
refleksjoner. Dette gjør at jeg kan diskutere dette emne faglig, og få ny
lærdom ved en annen persons vinkling på saken.

Google docs

Jeg er en stor tilhenger av Google docs når man skal jobbe i
fellesskap. Skal man samarbeide med andre med for eksempel en skoleeksamen er
dette en genial måte å dele tekster på. Her kan alle i gruppen notere ned
notater til felleskapet. Dette gjør at man også kan skrive en felles tekst samt
lagre lenker som kan være nyttige.

Blogging

Blogging er ikke lengre bare for å
promotere et bestemt produkt, men også for å kunne dele sine tanker om emner bloggeren
finner interessant. Et blogginnlegg krever mer av skriveren enn når man kun
skriver notater i en notatblokk. Dette har jeg erfart at gjør at man lettere
husker emnene jeg har skrevet om. Samtidig er det lettere å dele tankene med
andre, og kanskje få kommentarer med andres syn på samme emne. Jeg har stor tro
på at blogging i undervisningssammenheng er kommet for å bli, og kommer til å
bli mye mer utbredt.