adriannilsen februar 12, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

 

Det å bygge en god digital tilstedeværelse er utvilsomt viktig i dagens samfunn. En av årsakene til at jeg valgte digital markedsføring som del av mitt bachelorprogram, er arbeidet vi gjør med å forbedre vår digitale identitet. I dette innlegget, som er mitt nest siste i Arnes modul, ønsker jeg å gå litt gjennom hvordan jeg jobber digitalt og hvorfor jeg har denne bloggen.

Om bloggingen

Å bearbeide pensum skriftlig har fra staren av mitt studieløp vært en «go-to» studieteknikken for å sette meg best mulig inn i pensum. Jeg leser et kapittel, deretter skriver jeg (ofte litt for detaljerte) notater til det. Dette tar ofte langt tid, men er svært hensiktsmessig for min del. Bloggingen tar dette et steg videre – på godt og vondt.  

Jeg skriver denne bloggen som en læringsaktivitet, en digital studieteknikk, i regi av mitt fordypningsemne. Det blir gitt relativt løse rammer rundt bloggskrivingen, men i den modulen vi nå er inne i har vi totalt ni innlegg om bestemte temaer som må leveres innen gitte frister.

Marianne Hagelie skriver i sin bok Digital studieteknikk at med bloggarbeid går man fra å være kunnskapkonsumenter til kunnskapsprodusenter. Dette er tildels krevende. Når du skriver en blogg blir arbeidet ditt tilgjengelig for offentligheten. Når innholdet i tillegg er faglig, blir man (iallfall jeg) svært kritisk til eget produkt. Dette gjør i sin tur at man jobber mye med blogginnleggene, uten alltid å bli veldig fornøyd med eget innhold innen frister. Men lærer man mye fra det? Definitivt. Spesielt tvinger det meg til å se kunnskapshull jeg ellers ville latt stå delvis åpne frem til eksamenstider. Det er ikke lenger et notat jeg kun har skrevet til egen læring, men en tekst til offentligheten å se. Da må jeg forstå det jeg skriver.

Å holde seg oppdatert

Med et sted mellom 14-16 timer på buss i uken, har jeg mye dødtid. Med det er jeg en aktiv lytter av ulike podcaster og lydbøker, dette gir meg muligheten til å fylle tiden med nyttig og underholdende informasjon. En stor favoritt i kontekst av modulen jeg nå har vært igjennom er Digitaliseringspådden. I ett av de nyeste avsnittene av podden snakker Alexander Haneng, direktør for digital innovasjon i Posten, om hvor viktig det er å investere i egen hjerne. Kun 20 minutter i uken kan være nok. En bok, dokumentar eller mulig en podcast. Så lenge det er noe lærerikt. Som en generelt nysgjerrig person er det viktig for meg å holde meg oppdatert innenfor mine interesseområder. Det er spesielt viktig nå som ambisjonene mine er å levere en stadig bedre blogg om om faget digital markedsføring de kommende månedene. Samt å fortsette neste semester da jeg går tilbake til «KIF-fagene» igjen.

Jeg bruker en rekke sosiale medier og digitale tjenester for å holde meg oppdatert, men en plattform jeg særlig finner nyttig er selvsagt Linkedin. Læringsnettverket Linkedin tilbyr meg er svært viktig. Jeg følger tidligere og nåværende forelesere og professorer, strateger, bedrifter og en rekke andre kunnskapsfulle og kompetente mennesker. Disse menneskene og organisasjonene gir meg da direkte påfyll av faglig innhold og oppdateringer om hva som skjer direkte inn i feeden. Linkedin er også en ypperlig kanel for å dele blogginnleggene mine til et noe mer profesjonelt nettverk, som igjen forhåpentlig gir meg feedback. Hånd i hånd med bloggen går også da arbeidet mitt med å forbedre min tilstedeværelse på Linkedin.

Videre bruker jeg ofte Youtube for å supplementere med lesestoff. Når diverse ressurser til tider kan være komplekse, hjelper en god Tedtalk eller enkle forklaringer med god grafikk, læringsprosessen min godt. En teknikk jeg ofte benytter meg av er å først lese godt igjennom ressursen, deretter finne en god video (en lengre dokumentere, et foredrag eller en rask gjennomgang) for dretter å skumlese ressursen igjen.

Bruken av søkemotorer og følgende søkeferdigheter følger også naturlig når en ønsker å holde seg oppdatert og systematisk finne nytt stoff. Jeg har gjennomført Googles Powersearch kurs, og skrevet et lite oppsummerende innlegg om det her.

Samarbeid gjennom digitale tjenester

Konnektivisme er en teoretisk modell (eller en pedagogikk) som beskriver hvordan vi lærer i nettverk av mennesker og verktøy. Essensen i teorien er at kunnskap omfatter det en har kapasitet til å vite med påfølgende ressurser og kompetanse til å finne dette ut. Ikke bare det vi vet (Hagelia 2018, 101). Dette er med andre ord en læringsteori i lyset av det digitale nettsamfunnet, og det krever selvsagt at vi er gode på å jobbe digitalt.   

I min kollokviegruppe bruker vi Google Docs for å samskriving av notater. Spesielt gjelder dette forelesningsnotater, men også direkte fra ulike pensumkilder. Fordelene med Docs og lignende samskrivingsprogrammer er innlysende. Med det lille interne læringsnettverket vi har skapt i vår gruppe, gjør Docs det mulig å synliggjøre ressurser for hverandre momentant. Det hender at man faller av noen minutter i forelesningen, og likså er det ikke alle forelesinger man har anledning til å møte til. Samskriving er da genialt. I likhet med bloggingen skriver man også for et publikum, og til tross for at vi har en lav terskel oss imellom, har jeg en følelse av at det «pusher» hver enkelt til å levere bedre notater til hverandre.    

Etterhvert som studiet og mitt øvre arbeid tar majoriteten av tiden min, følger det også naturlig at bruken min av sosiale plattformer spinner rundt dette. Kommunikasjon med mine studiekamerater og kollegaer foregår nærmest utelukkende gjennom gruppechatter på Facebook og Snapchat. Ikke kun for å få tak i informasjon fra hverandre, men også for å diskutere faglige innhold. Sosiale medier og samskrivingsprogrammer legger til rette for konnektivismens læringsmodell der vi blir koblet sammen i nettverk og synliggjør ressurser for hverandre (Hagelia 2018, 103). Linkedin like så.

Digital tilstedeværelse er veien mot drømmejobben?

Det å bli lagt merke til i et oppmerksomhetssamfunn er definitivt viktig. Med bloggingen dokumenterer man egen kompetanse og ikke minst utvikling. Med det bygges en sterkere digital tilstedeværelse, som jeg håper (og tror) gjør meg til en mer aktuell kandidat for arbeidsgivere i studentlivet. Ikke nødvendigvis fordi mine innlegg per dags data er spesielt gode, men fordi de er greie og det viser en iver. Noen innlegg blir bedre enn andre. Langt på vei handler det om prosessene ved å skrive de som virkelig er gode og ikke være redd for de som er dårlige. De svakere innleggene bidrar fortsatt en hel del til å bygge kunnskap rundt emnene man skriver om.

Det å bli lagt merke til er viktig, noe en faglig blogg kan hjelpe til med. Men langt på vei er en forutsetning at man hele tiden holder seg oppdatert i et hav av informasjon. Linkedin er den digitale tjenesten som best bidrar med dette for min del, i kombinasjon av en rekke andre tjenester og medier selvsagt. Men Linkedin bygger likså også min digitale profil, hånd i hånd med denne bloggen.

kilder:

Hagelia, Marianne. 2018. Digital Studieteknikk- hvordan lære i informasjonssamfunnet. 1. utg. Cappelen Damm akademisk, Oslo.