izialine juni 18, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Det å vite hvordan en selv lærer best er ikke lett, og man må reflektere rundt dette for å kunne gi et godt svar. Jeg ble alltid fortalt av min far at jeg måtte lage tankekart. Tankekart, tankekart, tankekart! Jeg prøvde, men det funket aldri for meg. Og DET er noe jeg har lært! Man lærer så utrolig forskjellig, og det som funker for meg funker ikke nødvendigvis for andre. Videre skal jeg forklare hvordan jeg lærer best.

Være visuell

Jeg har funnet ut at jeg lærer mest gjennom det å være visuell. Dette betyr at jeg må ofte skrive ting for hånd, sette ulike temaer i ulike farger og visualisere meg sidene jeg skal øve inn eller lære meg. På denne måten blir det ikke bare en full side med ord, men at det heller deles opp i ulike temaer som jeg kobler med ulike farger. Det å dele opp stoffet på en slik måte hjelper å huske det, og koble det sammen i et stort bilde. Jeg synes det er enklere å lære meg dersom jeg skriver for hånd også, der jeg ikke får samme effekt av å skrive på tastatur.

Lese høyt

I tillegg til å visualisere meg stoffet synes jeg det er utrolig viktig å lese dette høyt for meg selv. På denne måten kan jeg gjengi det samme i hodet når jeg skal ha en eksamen eller skal forklare stoffet til andre. Det høres (og ser dumt ut), å sitte for seg selv og snakke om bærekraft og teknologi, men det brenner seg fast i hjernen.

Samarbeide med andre

I tillegg til dette hjelper det å lese med en partner. På denne måten kan man stille hverandre spørsmål rundt stoffet, og diskutere seg frem til en forklaring på noe som er vanskelig. Her er det også ofte at vi tester hverandre, og stiller hverandre spørsmål fra pensum som en må svare på. På denne måten får en testet sin hukommelse, og lærer av sine feil dersom man ikke husker noe.

Lag huskeregler

Til slutt benytter jeg meg ofte av å lage huskeregler rundt det jeg skal huske, spesielt dersom det er en liste. Her kan man ta den første bokstaven til hvert av punktene og lage ett nytt ord. På denne måten kan man huske ett ord istedenfor 5-10 ulike ord, og jobbe seg videre derifra.