sara.dahlmann mai 12, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dette innlegget skal det fokuseres på det læring og dette kan defineres som at «læring er en relativ varig endring. Organismer gjør kontinuerlig erfaringer i interaksjon med miljøet, og adaptive endringer er funksjonelle». https://no.wikipedia.org/wiki/Læring. Kan forklare dette på en enklere måte ved at læring er noe som er adferd som er i varig endring i følge av de nye erfaringene man tilegner seg. Men da er spørsmålet, hvordan kan man få best utbytte av læring? Ved å «brainstorme» har jeg tenkt frem de beste læringstipsene jeg har lært oppgjennom skolegangen min.

Et bilde som inneholder tekst, avis, skilt

Automatisk generert beskrivelse

Læringstips som har hjulpet meg oppgjennom skolegangen 

Research 

Som studenter på høyere utdanning så krever dette mere av en og at man klarer og jobbe selvstendig og at man tar ansvar for sin egen læring. Research er et stikkord som kan være nyttig for å få maks utbytte av læringen din. Hvis vi skal se på et eksempel hvis man har lest en blogg eller en artikkel som en finner spennende som forklarer tema på en annen måte enn pensum bøker. Hvis man begynner med dette før forelesning så kan man gjøre research om tema slik at man kommer forberedte til forelesning og har forståelse rundt temaet foreleseren snakker om. 

Notater

Det sies at man lærer mere når mer når man skriver og dette er også bevist. Så det å jobbe med å få en god notatteknikk er noe som er en ekstremt god hjelp mot gode resultater og få maksimalt utbytte av læringen. Og jeg har lært av tidligere feil og falle i en felle som jeg tror flere studenter faller i, det å skrive for mye. For flere studenter samt meg når man sitter i forelesning er det ikke alltid like enkelt å vite hva som er vesentlig og viktig og hva en ikke egentlig trenger og notere ned. Som igjen gjør at flere studenter sitter igjen med mye unødvendige notater. Det som er det beste måten individuelt med tanke på notater er forskjellig fra student til student og man må bare prøve seg litt frem. Men det som hjelper for meg er at man skrive tydelige notater, med tydelige mellomrom mellom de ulike delene, bruke forskjellige farge for å skille mellom temaene, og jeg bruker mye overskrifter for at det skal bli lettere for meg når jeg skumleser notatene mine. Jeg bruker og merke nøkkelord jeg vil fokusere på og lage en liste over disse. Jeg pleier og skrive ned ordrett hva jeg prøver å lære så derfor skriver jeg om foreleseren sine notater slik at det blir mine egne ord så jeg lærer dem bedre. 

Youtube 

Man kan alltid gå til Youtube om man sitter fast for der kan man finne nesten alt man ønsker. Hvis det er noe man ønsker å få forklart som man ikke skjønner pensum kan man få dette forklart i en Youtube video. Der er det folk som laster opp videoer om tema fra alt fra A til Å og seriøsiteten kan variere fra profesjonelle til amatør videoer. Her finner man illustrasjoner av ulike temaer og kan finne det om det du ønsker og lære om. Dette plattformen gir deg en variasjon i materialet en ønsker å lære seg om, og dette kan gi deg en variasjon etter å ha lest i pensum bøkene en stund og heller ha muligheten og høre på. 

Forklare til andre

Ved at man forklarer pensum man har lest til andre vil både de som hører på kunne lære noe av det og jeg personlig lære mye av og forklare for andre. Det man gjør når man skal forklare dette for andre prøver man og forenkle pensum slik at det er enklere for de som hører å få med seg pensum. Dette er en fin måte for deg som student og se om du har klart og fått med seg pensum og igjen lærer mere ved å snakke om det. 

Kollokviergrupper

Denne form for jobbing er noe alle på Høyskolen Kristiania blir kjent med første semester og dette er en veldig god ressurs som kan gi et veldig godt læringsutbytte. Det som er viktig at man tenker på før man danner en kollokviergruppe er at man finner ut av hvilke motivasjoner og ambisjoner man har og samarbeider med folk som har satt de samme som deg. 

Lage blogginlegg 

Noe som har vært nytt for meg dette semesteret er å blogge, dette kan noen ganger være bedre enn å ta notater. Det man gjør når man blogger er at man setter seg inn i pensum / stoffet fordi dette skal presenteres på en offentlig plattform. Man skal presentere et stoff som består av en god faglig tekst fordi man vet aldri hvem som kan endre opp med å lese den og dette har man alltid i bakhodet. Dette gjør at man bruker litt ekstra tid på å gjøre en god reasearch om tema / pensum før man begynner og skrive slik at man kan ha en dypere og bedre forståelse av pensum og det kan skriver om. 

Blogginnlegg kan være bedre enn notater. Når man blogger må man virkelig sette seg inn i stoffet slik at man klarer å produsere en god faglig tekst. Man har også i bakhodet at folk skal lese det du selv skriver, og bruker dermed enda mer tid på å gjøre best mulig research. Dette bidrar til at du selv lærer mye mer og får en dypere forståelse av pensum og det du skriver om. 

Kilder: 

https://no.wikipedia.org/wiki/Læring