theaorn May 19, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Det å ha kunnskap om hva som skiller de sosiale medie fra hverandre er essensielt for hver bedrift. Gjennom å forstå dette kan man finne ut hvordan er det best å ta i bruk de forskjellige kanalene og hvor man kan nå den riktige målgruppen. Facebook, Instagram, Twitter og Snapchat har nemlig forskjellige egenskaper som er viktig å ta hensyn til for å treffe den riktige målgruppen. På den måten kan man oppnå større reach, oppnå gevinster og skape engasjement i den riktige målgruppen.

Noe man ofte ser blant bedrifter er at mange legger det samme innholdet inn i alle kanalene. Mens i realiteten krever og trenger  kanalene forskjellige innhold og mål. På grunn av egenskapene som finnes i de forskjellige sosiale mediene er det viktig å lage innhold som passer til kanalen det skal publiseres i.  Brukere har en forventning om at innholdet skal tilpasses de ulike kanalene – at de kan finne forskjellige innhold i forskjellige kanaler.

Målgruppen vil legge til grunn for hvilken kanal man velger

I arbeidslivet er sosiale medier en tilleggskanal. Sosiale medier gir best effekt i samspill med andre kanaler.Poengene er at man skal fylle de kanalene man har – og at innholdet skal gi synergier til hverandre

Medievalgsmodellen  – tar for seg tre forhold til valg av medie

Poenget med denne modellen: avhengig av hvilken kanal du skal velge, trenger du kunnskap – da blir det enklere å velge kanalene. Kanalene er forskjellige, og har forskjellige egenskaper. Dette er forhold man må vurdere. Medievalgsmodellen tar for seg tre forhold til valg av medie. Innsikten du har på sosiale medier er verdifullt for din bedrift.

Presentasjonsegenskaper: Evnen kanalen har til å presentere budskapet for mottaker: Eks: Lyd, bilder, levende bilder, tekstmengde, interaksjon, deling, støy, formater, smakt/lukt/prøve/demo, mottaker eller avsenderstyrt, kreativitet

Distribusjonsegenskaper: er mediets evne til å formidle (spre) budskapet til publikum eller definert målgruppe. Eks: Dekning, frekvens, segmenteringsmuligheter, lojalitet.

Reaksjonsegenskaper: Hvilken situasjon eller kontekst mottakerne er i når de eksponeres for budskapet. Eks: Funksjon/formål med mediet, holdning til mediet, tid bruk på mediet, når brukes mediet, hvor brukes mediet, modus til mottaker, konteksten.

Det er også påståtte forskjeller mellom eide, fortjente og betalt media. Det kan du lese mer om her.

Med dette i tankene skal vi se på hvordan din bedrift kan bruke Twitter for å oppnå  kommunikasjonsmål.

Twitter – Hva kjennetegner twitter?

Istedenfor å bruke det til for eksempel merkevarebygging er Twitter en kanal som brukes mer til debatt og/eller diskusjon, for eksempel samfunnsdebatt. Twitter er en kanal hvor din bedrift har mye mindre plass til rådighet med tanke på tekst.

Særtrekk; egenart

En egenskap som Twitter har er menneskene som finnes på kanlen. Disse er ofte: opinionsledere, politikere, journalister, akademikere, ledere. Offentlige personer som ønsker å sette agenda. I tillegg er det et åpent nettverk, på den måten skiller Twitter seg fra Facebook. Det er også en Hashtag-kultur som kan minne om Instagram. Det er enkelt å retweete som betyr at det er gode muligheter for deling og spredning. Twitter er en kanal som har en egenart på hvordan det blir publisert meninger og nyheter.

Tips: Twitter er en bra kanal å få spredning på. I forhold til Facebook.

Twitter i Norge

Litt mer enn 1 million nordmenn har en profil på twitter. Nedgang nesten 3%. Flere mannlige brukere 59%. Kanalen har flest brukere i aldersgruppen 18-29 år. Tenk på dette når du legger opp en strategi for Twitter.
Du kan finne flere tall hos Ipsos SoMe- Tracker her.

Hva kan bedrifter bruke Twitter til?

 • Nyhetsledende medium: Twitter er det mest nyhetsledende mediet. Nyheter på dagsorden.
 • Læring/kunnskapsdeling: Bruke twitter som en læringsarena. Intern i organisasjoner, dele/samle kunnskap om hva man burde følge med på.
 • Samfunnskommunikasjon og debatt: Kjennetegner dialogen/tema som går igjen på twitter. Dett
 • Sette agenda i offentlig debatt
 • Krisekommunikasjon: Twitter utpeker seg som relevant i krisekommunikasjon, mer enn andre kanaler. Det er innenfor prosessen «tilbake til normalen»: at man gjennom twitter, kan bli gjort oppmerksom på at det har skjedd noe – fordi twitter er en kanal man bruker når man oppdager noe. Etablerer seg fort hashtags.
 • Bygge relasjoner til journalister
 • Kundeservice: egen kundeservice kanal på Twitter er mulig, men effekten det gir kan vurderes.

Tips: Det er vanskeligere for en bedrift å ha en bedriftskonto på twitter, men om man kan se om organisasjonen kan være et ansikt utad (kan være en mulig strategi).

Til slutt ønsker jeg å gi deg og din bedrift et par tips til hvordan dere kan bruke Twitter effektivt.

 • Bruk Twitter til å snakke om nyheter fra din bedrift, dette kan eksempelvis være lansering og oppdateringer eller til og med produktnyheter.
 • For å skape debatt kan det være en ide å komme med påstander om bransjen du tilhører eller saker som din bedrift er opptatt av.
 • Bruk hashtagger – finn hashtags som er sentrale for din bransje og bruk disse når du twitrer.
 • Skap relasjoner med viktige meningsbærere i din bransje – gi dem gjerne en mention, på den måte kan det være de svarer på dine tweets eller retweeter det du skriver.
 • Til slutt: Twitter er viktig for pressefolk så vær tilgjengelig for dem.

Lykke til med twitringen!

Innlegget Hvordan kan din bedrift bruke Twitter? dukket først opp på THEA ØRNESEIDET.