Livkarin2 april 12, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Mentor Oppstart Mentorer - Gratis bilde på Pixabay
Photo: istock.com

I dette blogginnlegget skal jeg beredte hvordan det er mulig å skaffe en god mentor. Man hører stadig at alle trenger en mentor i karrieren, om ikke flere. Akkurat som du vil ha den slags venner som vellykket kan lede deg gjennom lives vendinger – som hvor mye skal du bruke på din neste bil eller om du skal få smell eller ikke, vil du ha folk som kan gi det samme nivået av støtte i din karriere. Mentorer kan være verdifulle i alle faser du er i. Enten du søker etter jobb, eller for tildelt en rolle, ønsker å rykke oppe eller utforske en ny og utfordrende vei. Så kommer spørsmålet: Hvordan finne den rette mentoren?

Ferdigheter, Kan, Oppstart, Stiftelse, Business, Hånd
Photo: Pixabay.com

First Round – Networking Basics

Nettverk er utrolig verdfull for å kunne samle kontakter. Før jeg kastet meg i dette blogginnlegget tok jeg et forkurs i  First Round-kurset, for å kunne få en god forståelse på hvordan utarbeidet et bedre nettverk. Paul pesek er grunnleggeren av first round. Gjennom åtte forskjellige moduler, skal den guide deg hvordan du skal kunne bygge ditt eget nettverk.

Modul 1 – Din profesjonelle identitet

I denne delen av kurset fikk man et innblikk på viktigheten av å skaffe et nettverket. Det første trinnet skal ta for seg deg som person. Her skal man dyrke den profesjonelle identitet. Når vi har fullført tre års utdanning og får en bachelor grad, betyr det ikke nødvendigvis at man har klar for arbeidslivet. Man vil hele tiden kunne bygge på den profesjonelle identitet, fra man er student og til og med ut studiene. Jeg mener den aldri kan bli helt komplett. Man vil aldri være helt ferdig «utlært». Paul pesek viser til fem viktige kvaliteter som er viktig for en som er under nettverksbygging;

  • Empati – Lære å se ting fra den profesjonelles synspunkt.
  • Nysgjerrighet – Vise interesse for at du er villig til å lære fra av dem og deres erfaringer.
  • Takknemlighet – Vær takknemlig – personen velger å bruke tid på dette for å gi deg en god innsikt.
  • Relevanse –  Forklare hvorfor samtalen er nyttig for deg.
  • Respekt – Behandle de slik du selv vil bli behandlet dersom du skulle hjulpet noen.

Modul 2 – Finn en mentor via LinkedIn

LinkedIn er en utrolig utmerket plattform for å starte nettverksbyggingen. Her oppretter man en profil der du forteller litt om deg selv og dine erfaringer. Etter hvert vil man få muligheten til å få kontakter med personer over hele verden. For at det ikke skal bli for gunstig, så spesifiserer du yrke og bransjen du er i, slik at det kan bli enklere å bli koblet mot personer innenfor det samme. På LinkedIn er finnes det tre ulike måter man kan komme i kontakt med andre mennesker:

  1. Perfect overlap – Når du identifiserer deg med noen fra samme skole eller linje. 

2. Great overlap: Et eksempel på «great overlap» er hvis man finner noen som har gått på samme skole som deg. Personen trenger ikke å ha studert det samme som deg, men gjerne noe lignende. 

3. Similiarites: Dette er hvis du har noe til felles med personer i en bedrift du ønsker å jobbe for. Det kan være så enkelt som at den personen som gjør deg koblet til bedriften, har studert det samme som deg. 

Modul 3 – LinkedIn Messaging

Nå har du funnet frem til en eller flere personer som du vil komme i kontakt med, og da er det på tide å sende en melding på LinkedIn. Man trenger ikke alltid å være veldig formell i slik setting. Pesek forklarer hvordan en man kan sende en kort og konkret god melding på LinkedIn. Denne blir da ikke like formell, som om man eller hadde sendt vedkommende en mail. Dette viser han med tre enkle huske regler:

  • Who? – Hvem er du, presenter kort hvem du er i meldingen.
  • Why? – Forklar enkelt hvorfor du velger å sende melding til vedkommende.
  • What? -Fortell hva du skulle lure på eller hva du vil ha ut av denne personen du har sendt melding til.

Modul 4 – Koordinering

Vi vil alltid ha gjøre kommunikasjonsprosessen så enkelt som mulig. Disse personene man vil nå ut tid har som regel sitt og holde på med. Med dette så bør man utelukke å skrive lange og uklare meldinger. Et godt utgangspunkt er å skrive en kort og konkret melding,

Modul 5 Navigasjon, Modul 6 Profesjonell historiefortelling og Modul 7 Research og spørsmål:

Jeg velger å slå sammen de tre nest siste modulene, i og med at de går litt i hverandre. I disse modulene handler det om hvordan man vil flyten i samtalen skal gå, hvordan kunne styre den i riktig retning. Her er det svært viktig at man stiler forberedt. Det finnes fire ulike styringsfaser: Start, introduksjon, spørsmål og avslutning. En god ting er å ha klart spørsmål du vil stille på forhånd. Ha klart hva du vil fortelle om deg seg, alt fra erfaring til kunnskap, hvor du er i livet og hva du vil oppnå i seinere tid. I endene av denne fasen skal mentor ha et klart bilde på hvordan man er som person og hvordan det vil være å kunne jobbe med vedkommende.

Modul 8 – Bygge varige relasjoner Oppsummering

I denne delen sier vi at flyten i samtalen har vært god, og det er på tide å bygge en relasjon, helst en som vil vare. Her er det lurt å følge opp person, da det vil vise at du er interessert og takknemlig for deres vei videre. Poenget her er å kunne skape et langsiktig og sunt forhold. Man vil at personen man har valgt som mentor skal føre seg verdsatt og med dette vil den kanskje kunne tilby å hjelpe i seinere tid.

Oppsummering:

I dette kurset har jeg fått et bedre innblikk på hvordan jeg kan gå frem for å kapre meg en god mentor, og hvordan hjelpen vedkommende kan tilby kan komme til nytte i andre situajsoner. Ikke bare har jeg lært hvordan jeg kan få et større nettverk, men også gode råd på hvordan opprettholde gode relasjoner som kan komme til nytte i videre i arbeidslivet. Dette er gode tips jeg kommer til å ta i bruk og håper inderlig flere tar seg nytte av det.

– Liv-karin

Kildeliste:

https://first-round.teachable.com