Ann Mari Kylgaard april 15, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Vi har alle ulike måter å studere på, vi lære ulikt og på forskjellige måter. I videoen under snakker jeg kort om hvordan jeg lærer best.