clokken april 14, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Dette blogginnlegget blir noe annerledes enn mine vanlige innlegg, da vi nå har fått i oppgave å lage en video og snakke om hvilke metoder vi bruker for å lære best mulig. Sammen med mine medstudenter Synne og Ann Mari går vi i videoen inn på tema om hvordan man skal lære i en nå digital studiehverdag- og gir deg noen tips på veien! Sjekk gjerne ut videoen under!