Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I samarbeid med Marius V. Hansen og Thomas Mcbride har vi spilt inn et møte i Zoom der vi diskuterer hvordan vi lærer best. Vi tenkte først å lage en video hver for oss og klippe dette sammen. I stedet valgte vi Zoom, siden dette er en av de største læringsplattformene akkurat nå! Videre tenkte vi at vi kunne lære enda mer av å ha en diskusjon fremfor en video som fulgte et manus til punkt og prikke.

Vi snakker om å lære av å gjøre (learning by doing), lære bort til andre, bruke flashcards, tankekart, visualisere og snakke med andre for å lære. Se diskusjonen vår her: