stianjonli april 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Alle har forskjellige måter å lære på. Men finnes det egentlig noen fasit på hvordan man lærer på best mulig måte? Noen lærer best med praktiske avbrekk i forelesing, diskusjon og variasjon. Andre lærer best av  eksisterende litteratur. Vår foreleser, Karl Philip Lund forklarte i en forelesing hvordan han gikk frem for å lære mer …

Hvordan lærer egentlig læreren? Read More »

The post Hvordan lærer egentlig læreren? appeared first on Stians faglige blogg.