Marius Svendsen april 14, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I forbindelse med blogg oppgave 3 i delen til KP fikk vi i oppgave å lage en video av oss selv, denne skulle handle om hvordan vi lærer best. Slik ble sluttresultatet for denne oppgaven. Jeg samarbeidet med min kohort.