andreahopen april 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Vi er i gang med tredje modul i Digital Markedsføring og e- handel er emnet, som foreleser Karl Philip skal ta oss gjennom. I dette emnet skal vi lære om hvordan vi oppretter og implementerer vår egen netthandel samt hvordan man lager en oversiktlig og god LinkedIn profil. Jeg ser frem imot å lære mer om hva jeg som student kan få igjen, av jobbmuligheter ved å ha en god LinkedIn profil og ikke minst erfaringen med å opprette og drifte en nettbutikk. 

I første forelesning som foregikk via Zoom presenterte tre gjesteforelesere og tidligere studenter deres løsninger av emnet, innblikk i hvordan de gikk frem for å løse oppgavene og delte kunnskap og erfaring rundt dette. 

Denne forelesningen inspirerte oss som studenter og i dette innlegget vil jeg skrive om temaet som Julie E. Melbye Foss snakket om, nemlig prosessen for hvordan man blir attraktiv på LinkedIn for potensielle arbeidsgivere. 

Personlig merkevarebygging

Personlig merkevarebygging er måten man skiller seg ut blant konkurrentene. Personlig merkevarebygging er dine personlige kvalifikasjoner som styrker og viktige personlige egenskaper som kan gi en verdi for en potensiell arbeidsgiver. Dette er elementer som man ønsker å få frem, for å vise egenskaper som gjør deg spesiell og attraktiv. Din personlige merkevare er ditt rykte, kombinert med personlige egenskaper, verdier, drivere og styrker som du kommuniserer utad. Fokus på å bygge sin egen merkevare er et sikkert konkurransefortrinn i forhold til at den potensielle arbeidsgiveren allerede vet mye om deg.  

Hvordan kapre drømmejobben ved bruk av LinkedIn

Ved å bygge en digital identitet, fremstår du som en engasjert student og som igjen gjør deg attraktiv for markedet. Julie presenterte i forelesningen en firestegs- prosess til hvordan man blir attraktiv på LinkedIn og som jeg nå skal gå gjennom stegvis: 

Steg 1: Optimalisere profil

Hva kjennetegner en god LinkedIn profil?

1.førsteinntrykk

Et godt første inntrykk kan være avgjørende for om en potensiell arbeidsgiver finner deg interessant. Dermed er det viktig å få frem tydelig hvem du er, hva du jobber med og hva du kan tilby av faglig og sosial kompetanse. Det er også viktig å få frem øverst i profilen hva slags tittel du har, for eksempel «markedsføringsstudent med fordypning innen Digital Markedsføring.» Hva slags profilbilde du har påvirker også førsteinntrykket, i forhold til om du har et godt bilde kontra om du har et gruppebilde.

2. Profilbilde

Det er viktig å ha et oppdatert og godt bilde av deg selv. Som sagt har det mye å si for første inntrykket, men du fremstår også mye mer profesjonell. Et gruppebilde med flere gjør det vanskelig for de som besøker profilen din å vite hvem som er deg, så velg et bilde der du er i fokus. 

3. Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon din er viktig å holde oppdatert til enhver tid. Om du har endret mailadresse, men ikke lagt den inn i kontaktinformasjonen kan du risikere å gå glipp av en god jobbmulighet. 

4. Sammendrag

Sammendrag er det som ligger under profilbilde ditt. Her har man mulighet til å vise sin kompetanse, styrker som person, hva som motiverer deg og hvilke erfaringer du har. I dette sammendraget er det fokus på å skryte av seg selv ved å legge frem hva du er god til og hva du kan bidra med. 

5. Arbeidserfaring og utdanning

For potensielle arbeidsgivere er utdanning og erfaring noe som er viktige kriterier. Under dette punktet er det viktig å legge frem all erfaring man har, for all erfaring er GOD erfaring. Innenfor de fleste studier, jobber og verv er det mulig å trekke linjer mellom. Det er også lurt å legge til hvor langt du er i utdanningsløpet og hva den potensielle arbeidsgiveren kan forvente av deg med tanke på faglig kompetanse. 

6. Ferdigheter

Her er det fint å legge inn ulike sertifiseringer man har gjennomført, for å vise hva du kan tilby. Nøkkelegenskaper er også viktig å fremheve her for å vise hva du er spesielt god på og som du føler at du mestrer best. 

7. Anbefalinger

Anbefalinger fra tidligere arbeidsgivere er veldig verdifullt, da det gir et inntrykk av hvordan du er som person.

8. Interesser og aktivitet

Ved å legge inn dine interesser, kan du lettere komme i kontakt med folk som deler de samme interessene og aktivitetene. Du får mulighet til å melde deg inn i spesielle grupper, som sørger for at du kan holde deg faglig oppdatert. 

Steg 2: Bygg nettverk

Hvem vil du ha i nettverket ditt? Hvem er de? Her er det lurt å lage noen personas. Da danner du deg et bilde av hvordan de du ønsker å komme i kontakt med, ser ut.

Hva interesserer de seg for? Finn tema som er interessante for de du målretter deg imot. 

Hva jobber de med? Finn ut hovedoppgavene, hva de jobber spesifikt med og for hvilket firma. 

Så til det siste og mest kritiske punktet; Hvordan kan du hjelpe de med? Hvorfor skal de ha bruk for deg? Da kan det være lurt å lage noen salgspunkter om deg selv, som for eksempel at du er veldig kreativ.

Steg 3: Produser og publiser

Nå skal du fange interessen til den potensielle arbeidsgiveren. Det er ingen tvil om at det er gode muligheter for å bli lagt merke til, ved å være aktiv og ha en god LinkedIn profil. Under dette steget må du produsere innhold og ikke holde tilbake på noe. Du kan skrive om verdiene dine, drømmer, hva du har lært eller historien din og hvordan du har lært deg alt du kan. 

Så skal du publisere det du har laget. Her gjelder det å ikke være redd for å publisere og være på hele tiden. Har du lyst å bli lagt merke til, er du nødt til å ta initiativ selv. Dermed må man være aktiv ved å publisere blogginnlegg, LinkedIn artikler, videoer og annet relevant fag nytt. 

Steg 4: Direkte kontakt 

I det siste steget skal du hoppe i det og kommer i kontakt med de du ønsker å snakke med. Du starter med å lage en oversikt over de du ønsker å kontakte. Så sender man en forespørsel til de du ønsker og legger ved en melding om hvorfor du kontakter de. Meldingen kan man formulere enkelt med hvordan du fant personen eller noe du har lagt merke til ved denne personen, som du finner interessant.

Dette er uten tvil gode steg og tips som Julie kom med. Det er prosesser som nødvendig ikke krever mye av deg som person, men som kan gi deg mye i fremtiden i form av en potensiell arbeidsgiver. 

Kilder:

https://www.ledernytt.no/personlig-merkevarebygging-viktigere-enn-du-tror.5152072-112372.html