andreahopen mai 28, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dette innlegget har vi blitt utfordret til å forklare hva en digital markedsføringsstrategi innebærer. Det er mange faktorer som kan bidra til en god digital markedsføringsstrategi, men jeg skal skrive om noen tips som jeg synes er viktige for å lage en god markedsføringsstrategi. 

Hva er strategi?

«vi kan definere strategi som en organisasjons langsiktige valg og handlinger i omskiftelige omgivelser.» (Pettersen, hva er strategi?)

Strategi kan være handlinger. Mintzberg mener strategi kan være kultur eller mønster som en bedrift følger eller gjør og som kan være basert på tidligere handlinger. Mintzberg hadde flere teorier og verk som omhandler hvordan man kan tenke strategisk. Mye av det å tenke strategisk innebærer å innhente så mye informasjon som mulig, før man tar en så god avgjørelse som mulig.  

Det er mange måter å utvikle en strategi på. 3 – stegsplanen til Jack Welch er en av mange måter å utvikle strategi på:

  1. The Big Aha – en smart, realistisk og rask måte å skaffe deg en varig konkurransefordel. For å gjøre dette, må du svare på spørsmål som: hvem er konkurrentene? Er det noen spennende nykommere? Hva er dine styrker/svakheter? Hva slags trusler kan forekomme? Hvilke tiltak må vi gjøre for å vinne?
  2. De riktige menneskene – et godt team består av personer med ulike egenskaper. Dyktige mennesker motiverer hverandre til å handle. 
  3. Implementer som et helvete – dette er det enkleste og mest håndterbare steget i Welch’s 3 – stegsplan. Ved å lære av hverandre, identifisere best practices og implementere som et helvete begynner til å skje. Det handler om å få hjulet til å begynne å rulle. 

«Ja takk, begge deler»

Anders beskrev strategi godt, ved å bruke Ole Brumm som eksempel. Det at ledelsen ønsker flere alternativer, kan være en utfordring i strategiprosesser. Ledere vil ha det som er attraktivt og sliter ofte med å velge en retning. Utfordringen med det er at de endre opp med flere alternativer, som gjør at strategien blir utydelig. Når ledelsen ikke klarer å ta et konkret valg, blir strategien halvveis og vanskelig å jobbe utfra. 

Strategi skal skape verdi ved å lage produkter og tjenester og det skal fange verdi ved at folk skal kjøpe produktet/tjenesten. 

Digital markedsføringsstrategi

Digital markedsføringsstrategi kan være svært kostnadseffektivt, selv med små budsjetter – så lenge det gjøres riktig. Dermed er det viktig å ha en god markedsføringsstrategi. En god digital strategi sier noe om målene som er satt, hva slags aktiviteter som skal gjøres og hvilke digitale kanaler du skal bruke. 

Jeg skal nå gå gjennom syv gode tips til hva god digital markedsføringsstrategi innebærer:

1.Gode planleggingsverktøy 

Det er mange ulike tiltak en bedrift kan gjøre i en digital strategi. Ved å bruke gode planleggingsverktøy, som for eksempel gjennom sosiale medier. Her kan man bruke et planleggingsverktøy for å samle bedriftens sosiale medier på et sted og automatisere publiseringene på de forskjellige plattformene. Disse verktøyene er verdifulle og praktiske! 

2.Treffe målgruppen

Innholdet til de sosiale plattformene er viktig, for å komme med noe som engasjerer målgruppen din. Det er nødt til å treffe målgruppen, så de føler et behov for produktet eller tjenesten din. Det er også viktig å finne ut hvilke sosiale medier målgruppen befinner seg på og fokusere kun på disse. 

3.Relevante og gode bilder til annonser

Hva slags bilder som blir brukt til annonser, er avgjørende for å lykkes. Et bilde sier mer enn tusen ord. Bildene bør stå i stil med resten av den visuelle profilen din, så hele merkevaren er en rød tråd. Hva slags bilder du bruker og kvalitet, påvirker om brukeren velger å klikke inn på annonsen eller ikke. 

4.E-post markedsføring

Markedsføring på e-post bør også utgjøre en del av en digital markedsføringsstrategi. Ved e-post markedsføring kan du sende ut nyhetsbrev og tilbud og på denne måten bygger du en relasjon til eksisterende og potensielle kunder. 

5.Holde seg oppdatert på teknologifronten

Markedsføring og digital markedsføring oppdaterer seg hele tiden. Man er aldri utlært og det skjer endringer hver eneste dag – derfor kan man ikke bli stående igjen når andre beveger seg videre. Det er viktig å holde seg oppdatert på nye digitale produkter, smarttelefoner, sosiale medier og nye plattformer som kommer på banen. 

6.God nettside

I en digital markedsføringsstrategi er nettsiden kjærnen av merkevaren. Her har du produktene dine, mulighet til å kommunisere med kundene, samle inn e-postadresser og mye mer. Det er derfor viktig at nettsiden har et optimalt design og at den er søkemotoroptimalisert. Enkle linker til bedriften sosiale medier, gjør det lettere for kunden å oppsøke dere på de ulike plattformene. Generelle analyseverktøy er også viktige å ha integrert i nettsiden. Her kan du undersøke resultatet av bedriften sine kampanjer og en mulighet til å følge med på hva kunden gjør på nettsiden din. 

7.Kunden må finne deg når behovet oppstår

Vi googler ting hele tiden. Derfor er det viktig at kunden finner deg lett i googlesøket. Søkemotoroptimalisering handler om å hjelpe brukere til å finne frem til ditt nettsted, på en så enkel måte som mulig. Når brukeren googler, er det fordi de har et behov og dermed må du som bedrift være enkel å finne. 

Strategi handler om å sammen peke ut en retning, få kunder/brukere med seg og bevege seg i den retningen for å skape vekst. Ved god markedsføringsstrategi, er det med på å nå ut til kundene/brukerne og dra i den ønsket retning. 

Kilder:

https://static1.squarespace.com/static/58c459959de4bb5b7f4669e4/t/597504d3893fc04502eb7c58/1500841173612/Strategi+og+Mintzbergs+5+P’er.pdf

https://tenkdigitalt.no/blog/digital-markedsforingstrategi/

https://www.universitetsforlaget.no/hva-er-strategi-1