Jorunn januar 15, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Sammenhengen mellom hvordan ulike ting henger sammen i dagens samfunn er avgjørende for om du lykkes i den digitale verden. Det er en rekke ulike faktorer du må se på for å skjønne hvordan mennesker tenker og fungerer. For å forklare dette har jeg valgt å liste opp og forklare noen av de faktorene jeg synes er viktigst, deretter forklare på hvilken måte disse henger sammen i det store bildet.

Viral vekst

Handler om hvordan noe sprer seg raskt gjennom delinger. Innholdet i dette er ofte noe som fanger oppmerksomheten, og gjør at brukere av samfunn ofte reagerer med å bruke “like” eller “dele” funksjonen. På denne måten vil budskapet spre seg raskt og det vil også deles via mennesker når de snakker, som gjør at det vil bli søkt opp. Et eksempel på dette kan være nyheter som skjer rundt om i verden. Det deles fort via medier og nyheter, som gjør at andre også vil bli oppmerksomme på hva som skjer. Facebook har for eksempel opprettet en funksjon som gjør at om du er i nærheten av en katastrofe så kan du registrere deg som trygg. På denne måten vet dine nærmeste at du er trygg, men de har også fått med seg at en katastrofe har skjedd.

Transaksjonskostnader

For at vi skal finne beste tjenesten for oss må vi bruke ressurser, som kalles transaksjonskostnader. Å bruke ressurser på å lete på nett er billigere enn å løpe rundt i butikker og lete etter det samme. Dagens tjenester er for det meste tilgjengelige på nett, fordelen med det digitale er at digitale tjenester har mye lavere transaksjonskostnader enn fysiske produkter. Det samme gjelder ved at nettbutikker har lavere transaksjonskostnader enn fysiske butikker. Man kan for eksempel bruke eksempel om å bygge hus. For å finne ulike leverandører av treverk, kan man sitte online og sende en rekke mailer for å be om prisoverslag. I motsetning til å reise rundt mellom ulike bedrifter og sitte i lange informasjonsmøter for å så komme tilbake for å få prisoverslag.

Nettverkseffekter

Nettverkseffekter er en del av den nye digitale økonomien. Nettverkseffekte er viktig å skaffe fordi det er dette som skaper anbefalingene, og som hjelper å senke transaksjonskostnadene. Med anbefalinger mener jeg ulike tilbakemeldinger som er input fra andre brukere, dette kobles til andre brukere som er like og vil få opp anbefalinger basert på dette. Som brukere vil man finne de beste anbefalingene i de største nettverkene hvor det er mange data som er mulige å hente for å lage de beste anbefalingene. Med andre ord, jo flere deltakere det er i nettverket jo større fordel vil det skape for meg.

Ulempen med dette er om du ønsker å starte opp et nytt nettverk så vil det være vanskelig å få mange nok brukere. Man kan også se på nettverkseffekter som noe negativt, for det hele tiden filtreres ut slik at innholdet som kommer opp passer til meg så vil sjansen ikke være stor at du finner noe nytt som du kan interesserer deg for. Filterboblen er en realitet, og det gjelder eksempelvis både film, ideologi og religion.

Om du ønsker noe nytt som ikke er helt passende til deg basert på hva algoritmene finner ut, må dette skje gjennom en anbefaling via mennesker, ekkokammer, hvor du så fysisk søker opp det du får anbefalt.

Selve effekten handler om at forbindelsene mellom deltakerne i nettverket øker raskere enn antall deltakere, også kalt Metcalfes lov.

Increasing return

Dette er et prinsipp hvor man tjener mer og mer penger per bruker. Investeringen vil hele tiden være konstant, og det kommer ikke mye nye kostnader dersom det skapes noe nytt. Ved oppstart og få brukere vil det være dyrt og drifte, mens etterhvert når du har jobbet deg opp en god del brukere i samfunnet vil pris per nye bruker være minimal, og på denne måten kan du også utvide og endre samfunnet hele tiden fordi det vil ikke gi deg markante kostnader i økonomien.

Sammenhengen

Når man velger å opprette en ny digital plattform, om det er i form av nettbutikk eller sosial plattform er det viktig at man tenker på hva man ønsker å oppnå. Man må se på hva som allerede eksisterer, og finne sin egen måte å gjøre det på. Man må ta i vurdering hvor stor målgruppe man ønsker til å begynne med, og samtidig tenke på hvordan man på best mulig måte kan bruke disse for å oppnå viral vekst. Når man oppnår viral vekst vil transaksjonskostnadene og increasing return bli enklere å ta hensyn til, og på denne måten oppnår man lettere nettverkseffekter.

Kilder som er brukt generelt i teksten:

http://adagio2.bloggnorge.com/tag/increasing-returns/

http://www.economicsdiscussion.net/law-of-returns/law-of-increasing-returns-explained-with-diagram/1593