Sandrafarah98 mai 29, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Lurer du på hvordan du skal nå dine mål eller øke salg for din bedrift? Svaret på dette er å utforme en god digital strategi. Mange bedrifter vet hva de ønsker, men ikke alle skriver det ned eller utformer en fysisk plan fra sitt eget ståsted. Les videre for å finne ut hvordan du kan lage en digital strategi for å skape verdi og lønnsomhet i din bedrift!

En strategi defineres av forfatter Lene Pettersen i boken “Hva er strategi” som; en organisasjons langsiktige valg og handlinger i omskiftelige omgivelser. En digital strategi dreier seg om å sette mål og legge en plan for hvordan du skal nå målet. Siden det er en digital strategi fokuserer den på de digitale tiltakene du kan ta i bruk for å nå ditt mål. For å kunne utforme en god digital strategi må du være klar over hva målet er, hvordan du skal nå målet, din nåværende situasjon og hvor du ønsker å være når målet er nådd. Etter at du har dette klart for deg, kan du begynne å utforme og iverksette tiltak.

Utforming av en strategi skjer ikke over natten. Det er en prosess som består av tre deler;
1. Analyse– Det må tas eksterne og interne vurderinger. Hva er målet og hva er bedriftens nåværende situasjon? Det er også viktig å se på kunder, markedet, konkurrenter og omgivelsene.
2. Plan– Hvilke tiltak må vi utføre for å nå målet?
3. Implementering– Implementer disse tiltakene i bedriften og de hva som funker og hva som ikke funker.

Husk at det viktigste alltid er å forstå kundene dine!
Kundene bør alltid være i fokus, det er jo tross alt de du skal gjøre fornøyd! Fornøyde og lojale kunder er det som vil gi din bedrift lønnsomhet. For å få en dypere forståelse av hva som er viktig for din målgruppe kan du for eksempel utvikle personas. Personas er et hjelpemiddel for å nå ut til bedriftens ønskede målgruppe og utføre et systematisk arbeid. Det er en stilisert bruker som representerer en hel målgruppe. Personas brukes for å personalisere eksisterende, potensielle og tidligere kundegrupper.

For å utvikle en persona er bedriften nødt til å besvare en del relevante spørsmål i forbindelse med hva slags kundeprofil de ønsker å nå ut til. Her kan man gå svært detaljert til verks og stille dybdespørsmål, men typiske overordnede spørsmål knyttet til opprettelsen av en persona kan være:

 • Hvem er kundene våre? 
 • Hvilke behov har de?
 • Hvor og hva handler de? 
 • Hvilke kanaler benytter de seg av? 
 • Hvem påvirker dem? 
 • Hvordan finner de bedriften?
Hva er personas og hvordan identifiserer du dem?

Så, hvordan kan du gå frem?..
Det finnes flere modeller og teorier for hvordan du best mulig kan utforme digital strategi. I dette blogginnlegget skal jeg forklare deg en modell som vi lærte av Anders Mamen i en av denne ukens forelesninger. Modellen er enkel, oversiktlig og dekker alle de viktigste spørsmålene du må svare på i en digital strategi. Modellen er hentet fra boken “Digital Marketing Fundamentals” av Dave Chaffey og heter Formulating a Marketing Strategy.

Formulating a Marketing Strategy fra boken “Digital Marketing Fundamentals” av Dave Chaffey

Modellen går ut på å utforme en digital strategi gjennom å svare på disse 7 spørsmålene;

 1. Hva ønsker organisasjonen å oppnå? (Goal)
  Klargjør hva målet for strategien er.
 2. Hva er den nåværende situasjonen og den (ønskede) fremtidige situasjonen i markedet? Hva er trusler og muligheter? (Market analysis)
  Kartlegg bedriftens nåværende status. Det vil gi forståelse for hvilket utgangspunkt bedriften har og hva som må gjøres for å komme dit man ønsker. Se på de faktorene som kan påvirke bedriftens posisjon i markedet.
 3. Hva er muligheter og trusler som organisasjonen har når det gjelder kompetanse, ressurser, teknologi? Hva er styrker og svakheter? (Organisation analysis)
  Det er viktig å vite hva slags kompetanse dere har og hva dere mangler i bedriften for å vite hva dere har å jobbe ut fra. Det er viktig å være klar over dagens situasjon for å nå målet.
 4. Hva kan vi lære av å se på disse styrkene og svakhetene når vi ser de i sammenheng med fremtidige muligheter og trusler? (Confrontation)
  Lag en SWOT-analyse for å få en helhetlig oversikt!
 5. Hvordan kan organisasjonen best segmentere markedet? Hvilke valg må virksomheten gjøre for å være relevant for målgruppen og posisjonere seg fordelaktig sammenlignet med konkurrenter? (Segmentation, Target market, Positioning)
  Først må bedriften segmentere markedet og deretter gjerne velge en eller to primære målgrupper. Bedriften må også velge hvordan de ønsker å posisjonere seg.
 6. Hva må organisasjonen endre for å oppnå dette? Hvordan ser den nye markedsmiksen ut? (Objectives and outlines marketing mix)
 7. Hvilke endringer må virksomheten gjøre innen teknologi, ressurser og organisering for å oppnå målet? (Implementation)
  Implementer det du har lært i bedriften din og gjør de endringene som er nødvendig for å komme i mål.

/Sandra Farah

Kilder:

Synlighet. “Slik lager du en digital strategi!”. Lesedato: 28.05.2020
https://synlighet.no/blogg/digital-strategi/

Chaffey, David. 2019. Digital Marketing Fundamentals. Pearson Education Limited.