emewad May 2, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I følge Cecilie staude og Svein Tore Marthinsen i boken sosial kommunikasjon vet vi at skillen mellom jobb og privat blir mindre hemmelig å dine private digitale spor enklere for hvem som helst å se. Det betyr at når skillen hviskes ut blir kanskje blandingen mellom privat liv og jobb så liten at vi om kort tid vil det å kombinere sosiale medier på den måten være akkurat det konkurranse fortinn en bedrift trenger for å følge med i tiden.

Bilde: Forelesing Høyskolen Kristiania.

Før handlet det om å beskytte sin kunnskap-  men i nyere tid når skillen mellom organisasjonen og kunden blir mindre – skaper deling av kommunikasjon økt likeverdighet. (Sosial kommunikasjon, s.29)

Noe som bidrar til et sterkere bånd
når organisasjonene lytter og kommuniserer med kunden.

NETTVERKSEFFEKTER
Å bruke nettverket sitt er en måte å få delt informasjon til et stort publikum på. Ved å oppfordre til liking, deling og kommentarer (og kallet WOM for word-out-mouth) kan man øke sitt nettverk til et mye større nettverk på kort tid. For å gjøre det enklere for bedrifter har Li og Bernoff skapet den såkalte postmodellen. (Lee Berhoff s 67) Modellen skal hjelpe bedrifter å treffe riktige plattformer og målgruppe enklere. Kort fortalt handler modellen om:

P- People. Her må bedriften først definere målgruppen. Er det en eller flere? Interessenter rundt om blir og viktige å kartlegge.

O-Objektives. Her må bedriften definere hva man ønsker
å oppnå gjennom sosiale medier. Det kan va veldig smart å ta i bruk
SMART-modellen for å en oversikt over flere områder man ønsker å berøre.

S-Strategy. Hva type strategi velger bedriften? Vil dem at kundene skal engasjere seg ved å like å dele- er kanskje konkurranser best. Eller er bilder et tema som kan fange kunden? Nettverksbygging kan og være en strategi. Venner deler med venner.

T-Teknology. En bedrift kan jo
teknisk sett benytte seg av flere strategier. Eksempelvis Facebook og
Instagram- Viktigheten her er at man er klar over at Innholdet på den ene
plattformen som regel ikke fungerr på den andre. Det betyr at man må være flink
på innhold å anpasse seg de forskjellige sosiale plattformene, og de forskjellige
segmentene som finnes bak disse.

Hvordan skal en bedrift klare høste gevinster?

Vi har i den 3 eksamen vår skrevet om et selskap og hvordan dem kan forbedre sine sosiale medier og kommunikasjon for å høste mest mulig gevinster. Bedriften vi har skrevet om har jobbet gjennom mulitikanal varehandel. I en multikanal varehandlel handler det om at en bedrift klarer å vise seg frem gjennom kjøps/ kommunikasjons kanaler enten i alene eller i en kombinasjon av begge. ( Magma 2017)

Eksempelvis
hvis du kan handle en reise eller et tilleggsprodukt til reisen din gjennom Facebook
direkte og får en interaksjon mellom kunde og selger gjennom den kanalen. Det motsatte til multikanal handel er Omnikal handel- den søvnløse handelen. Det handler om bedrifter som ikke har noen tydelige skiller mellom kanalene. Du kan starte et søk på Facebook- for å så bli klikket videre til nettsiden som oppfatter at du lagt noe i varekurven på mobilappen din- som du kan bestille, betale å hente ut fysisk i butikk. (Magma 2017)
En bedrift har altså flere forskjellige måter å håndtere sosiale medier på.

Organisasjoner må hele tiden følge med på markedet- noe som fungerte i går – må ikke nødvendigvis fungere i morgen. ( Magma 2012) kan vi lese om akkurat det tema hvor mange selskaper mislyktes fordi man ikke klarer å leve seg inn i hvilke produkter kunder setter opp mot hverandre. I reise bransjen som vi skrev om kan vi da tenke oss til hvor mange andre aktører som er med på å konkurrere om kunden- ikke kun etablerte fly og hotel kjeder men og delings økonomiske plattformer som Airbnb, og Uber.
Organisasjoner må forbedre seg å jobbe på andre måter, å effektivisere eksisterende prosesser å gjøre ting mere effektivt for å følge med i den moderne tiden.

I boken sosial kommunikasjon av Staude og Marthinsen (s10) kan vi lese om en statistikk på 80% hvor statusoppdateringer vi mennesker poster på sosiale medier handler om oss selv. Det diskuteres videre i boken om vi begynner å bli alt for selvopptatte og kanskje asosiale. Det i seg er jo en interessant diskusjon- men poenget mitt her er at når vi kommuniserer så masse på sosiale medier- vil det jo og være her bedrifter må holde til.

Leder i en tid av innovasjoner.
Som leder i en organisasjon er det viktig å tørre prøve seg frem. Mennesker generelt har en tendens til å knytte seg til det som er trygt. Det i seg selv kan bli farlig for femtiden, fordi kundene forandres hele tiden, de ser etter nye effektive løsninger, og nye bedre dingser, reisemåter etc.

Bedriftene må klare å balansere kundens opplevelser og gevinster når man går fra en tanke måte til en annen.

Men å utvikle noe som kan gi gevinster over tid kan være et risikofylt prosjekt, og alle ledere  vil redusere usikkerhet knyttet til et prosjekt eller lansering av noe nytt. (Magma 2017)

For visst handler det om å tenke innovativt å ikke minst tørre å prøve seg frem. Mange bedrifter er redde for å feile og da holder man seg gjerne til det som er trygt og har fungert i mange år. Problemet er at 2019 kan ikke en bedrift stå stil- og akkurat som Isabelle Ringnes sa på gulltaggen– ”40% av bedrifter vi kjenner til i dag vil forsvinne i løpet av 10 år”

Referenser.
Li og Bernoff 2017 , Groundswell
Cecilie Staude og Svein Tore Marthinsen 2013.Sosial kommunikasjon