admin May 23, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

For å måle trafikk på nettsiden din er det nødvendig å integrere en tracking kode på nettstedet ditt. Denne tracking-koden heter JavaScript og den får du tilgang på gjennom en tredjepart applikasjon som heter Google Tag Manager. Sett dette opp på listen som en av de første tingen du gjør når du utformer nettstedet ditt da det tar litt tid før en får samlet opp data til analyserapporter.

  • Google analytics som verktøy
  • Målgruppe
  • Brukeranskaffelse
  • Atferd

Google Analytics som verktøy

Google Analytics er et verktøy som tillater deg som administrator av et nettsted til å samle informasjon om besøkende på nettsiden. Rådata fra nettsiden blir samlet inn i ulike utvalg som segmenterer etter en rekke kriterier slik at du kan få tilgang på relevant informasjon angående din egen nettsiden. Analytics kan brukes til å måle organisk og betalt trafikk og kan også brukes sammen med andre verktøy som Google Tag Manager, Google Search Console og Google Ads.

Målgruppe

Målgruppe gir innsikt og informasjon om besøkende på nettsiden. En slik rapport gir administrator av nettstedet informasjon av de ulike karakteristikkene av besøkende. Informasjonen kan omfatte nasjonalitet gjennom IP-adresse(internet protokoll), hvilket språk som er på browser og teknologi på nettsiden de benytter seg av (f.eks. ad-block). En får også innsikt angående alder, kjønn, engasjement og interesser. En kan velge å se denne informasjonen skalert ut over ulike tidsperioder på 7, 14 eller 30 dager.

Tabellen ovenfor viser forholdtall mellom alder og kjønn av besøkende på bloggen min. Vi ser et flertall av menn og aldersgruppen 18-34 år-
Tabellen ovenfor viser hvilken nasjonalitet besøkende på nettstedet har. En kan se en klar overvekt av nordmenn.

Brukeranskaffelse

Brukeranskaffelse gir innsikt angående hvordan brukere kom til nettstedet ditt. Enten det er gjennom et organisk søk, hyperlink fra SoMe, E-post eller gjennom markedsføring vil dette kunne måles gjennom trackingkoden. Denne informasjonen forteller deg som administrator hva som har fungert og hvor dere kan legge inn ytterligere ressurser. Dersom en markedsfører et innlegg på nettsiden eller nettsiden i seg selv gjennom markedsføring vil denne trafikken også vise hvor effektiv annonsen var sammen med tall angående konverteringsrate.

Dette bildet fra min konto på Google Analytics viser at mest trafikk oppstår gjennom hyperlenker på mine sosiale medier, men at kun 16,5% kommer inn på bloggen min gjennom organiske søk på google. Dette forteller meg at jeg må legge inn mer innsats i søkemotoroptimalisering (SEO)

Atferd

Atferd gir informasjon om hvordan besøkende interagerer inne på nettstedet. Hvilke knapper blir trykket på, hva blir lest og hva blir ikke lest? Denne innsikten gir en pekepinn på hvilket content besøkende er opptatt av og hvordan de navigerer seg rundt på din side. Atferd viser også hvor hyppig tidligere besøkende kommer tilbake til nettstedet ditt. Dette er tall som sier noe om interesse og lojalitet hos lesere. Grunnen til at en kan måle og følge slik atferd er fordi hver besøkende får en unik bruker-ID ved besøk.

Tabellen ovenfor viser antall økter på nettsiden min i perioden 1.mai til 21.mai. Tabellen viser en klar overvekt av besøkende i starten av mai, trolig fordi jeg delte to innlegg på kort tid.

KILDER:

  • https://analytics.google.com/analytics/academy/course/6/unit/3/lesson/3
  • https://analytics.google.com/analytics/academy/course/6/unit/3/lesson/2
  • https://analytics.google.com/analytics/academy/course/6/unit/3/lesson/1
  • Google Analytics Academy