dleg mai 4, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Jeg skrev litt om OKR i forrige innlegg og hva det gikk ut på, men i dette innlegget vil jeg utdype enda mer på hva det er, hvordan det brukes og hva det gjør for bedrifter.

Som sagt så er OKR et styringsverktøy som fører til suksess. Dette blir brukt av mange bedrifter verden rundt, noen eksempler på bedrifter som bruker dette i dag er Spotify, Google og Netflix og etc. I Norge så har Kolonial og Finn også brukt dette.

https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/

OKR står for objective, Key Results og er en enkel styringssett som benyttes for å sette høye mål, sikre kontinuerlig fremdrift og holde fokus på de viktigste aktivitetene til enhver tid. Med dette så hjelper dette med kommunikasjon i bedriften blant ansatte og ledere.

OKR blir gjennomført på to måter:

  1. Objective: Hva ønsker du å oppnå?

Dette er det overordnede målet det man gjerne har konkret, motiverende eller utfordrende som beskriver oppgaven som skal fullføres lettest og forståelig måte. Det vil si at alle involverte skal forstå og bidra til å nå bedriftens målsetninger.

Man jobber seg opp til målet og underveis for å få oversikt over prosessen så kan det være lurt å sette en kvartalsvis som viser hva som fungerte og ikke fungerte + endringer. Dette er bra å bruke om man skal ha det i en lang periode, det er ikke anbefalt for kort tids periode. Når man har et mål som dette gir det utfordringer og ikke minst motivasjon for de ansatte.

2. Key results: Hvordan har du tenkt å komme dit?

Etter å a utarbeidet et objective vil neste være å lage god key results. Key results er en delmål, det vil si at man gjerne deler målene i mindre deler også har man overordnet målet på toppen. Det er vanlig å ha noen key results per obecjtive for at det skal bli lettere for alle å huske hva de jobber mot. Målbare, tidsbestemt og handlingsorienterte er noen gode kjennertegner i key results, så hvis bedriften din har dette, er det bra.

Er OKR bra for bedrifter?

Jeg svarte litt på spørsmålet, men det er ingen tvil på at hvis man bruker OKR riktig så bidrar dette en effektivitet for bedriften. For en bedrift som får en ide etter gjennomføringen innser man at det er nytte for oversikt og struktur. For de ansatte er det viktig med motivasjon og rapporter hvor bedriften ligger ann og at det inspirerer for at lysten til å jobbe blir der den er.

https://www.dig2100.no/okr-et-system-for-gjennomforing/

OKR er positivt og negativt i seg selv og det kan være at OKR enkelt og grei å bruke. Det gir effektivitet, åpenhet og ansvarsfølelse, men det kan være krevende og tidsmessige stadier. For en bedrift som driver dette så krever det også at lederen gjør noe og følger opp ansatte sine underveis + systemet. Til slutt det viktigste med OKR er at man når målet man vil ha.

Hvis det er enda er litt vanskelig å forstå, gjerne ta en titt på denne videoen:

Dette forklarer dypere om OKR.

Kilder:

Lest: 4/05-2020

https://www.dig2100.no/okr-et-system-for-gjennomforing/, Lest: 4/05-2020