mariannewangbrustad februar 15, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hvorfor blogger jeg?

En stor del av valgemnet jeg har valgt å spesialisere meg i «Digital Markedsføring» skal vi skrive blogginnlegg ukentlig. Disse innleggende har bestått av relevante temaer innenfor markedsføringen. Som hvordan fremtiden vil se ut i form av at teknologien stadig utvikler seg, og at vår hverdag er preget av det digitale. Igjennom disse ulike temaene har jeg tilegnet meg informasjon jeg ikke ante om og fått dypere forståelse av de ulike temaene som vi har hatt i forelesningene. 

Sosiale Medier

Er en stor del av min hverdag i form at jeg aktivt bruker Instagram og Facebook. Dessverre bruker jeg alt for mye tid på disse digitale plattformene, noe som er selvforskyldt. Men uten disse plattformene, ville jeg ikke visst hva som hadde foregått på nett og i andre deler av verden. De aller fleste i 2020 benytter seg av sosiale medier, og det er på disse ulike digitale plattformene informasjonsdelingen oppstår. Derfor føler man seg nødt til å bruke tid på plattformene for å henge med i verden. 

Digital profil

Ved å ta i bruk disse ulike digitale plattformene skaper man seg et nettverk. Når det kommer til Facebook, bør man spørre seg selv om man kjenner alle man har på plattformen? Eller er det flest bekjente og til og med noen ukjente i venne listen? På instagram «følger» man personer, uten at disse personene nødvendigvis følger deg tilbake. Det betyr at man kan se innholdet til personen, og følge med på hva som skjer. Uten at personen du følger, kan se hva man «selv» deler via plattformen. 

LinkedIn er en plattform som gjør det lettere å komme i kontakt med riktige folk. Men her er det viktig å være bevisst av hva man deler og hva man «liker», ettersom at informasjonen kommer opp på en «nyhetsfeed» hos alle man har forbindelse med. Bruk sunnfornuft, og tenk over innlegget man skal dele to ganger, slik at man ikke deler uønsket innhold. Ved å utnytte de digitale plattformene utvider man sin egen profil, slik at det blir lettere for folk å gjenkjenne deg. 

Skolerelatert

Forelesningene våre blir lagt ut på plattformen «canvas» der får vi all informasjonen om faget, og ulike power pointer med relevant informasjon innenfor de ulike emnene. Det er bra å ha en egen skoleplattform, slik at alt er på et sted og man kan sjekke det nærmest hvor som helst, så lenge man har internett.  

Google Docs har naturlig nok blitt en del av faget, hvor man deler dokumenter, tanker og meninger. Dette verktøyet er nyttig dersom man jobber flere sammen. Da vil alle brukere være oppdatert, når det er aktivitet i dokumentet og man er ikke nødt til å møtes for å samle inn all informasjon på et dokument. 

-MarianneBrustad