arvin0809 februar 15, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Da vi denne uken hadde første forelesningen i kurset bærekraftlig utvikling, holdt av Medeleine Solstad, Rådgiver, FN-sambandet. Fikk vi beskjed om at vi i løpet av kurset vil lære om hva bærekraftlig utvikling og hva FNs bærekraftmål er. Gjennom dette kurset ble vi bedre kjent med hvordan FNs jobber daglig og hvilken roller de har for samfunnet.

Vi snakket om bærekraftig utvikling og hvordan vi mennesker kan bidra til å stanse klimaendringer for å skape bærekraftig utvikling. Det sies at for at det skal skapes en bærekraftig utvikling må verdenssamfunnet jobbe på tre områder:

  • Klima og miljø
  • Økonomi
  • Sosiale forhold
Bilde hentet fra hyperkobling

Gjennom besøket av Medeleine Solstad, Rådgiver, FN-sambandet ble vi fortalt hvordan FN jobber i disse feltene for å bidra til bærekraftig utvikling og hvordan de hjelper samfunn og land som sliter med akkurat dette. Vi tenker kanskje ikke akkurat på bærekraftig utvikling i hverdagen, men for at vi skal tilrettelegge gode forhold for neste generasjoner må vi bidra til dette i felleskap.

Hvordan skal vi nå klimaendringer?

«Klimaendringene er en av de største utfordringene verden står overfor i dag.».

FN

I dag ser vi at klimaendringer har skapt et alvorlig problem, dette vil forstørre seg hvis ikke landene kutter ned drastisk på klimagassutslipp. Gjennom de siste hundre årene har klimaet på jorda endret seg.  Det er gjort grundige og regelmessige målinger av blant annet temperatur, ismengde, nedbør og pH-verdi i havet. Min mening er at vi har en lang vei til å nå toppen for klimaendringer. De økte utslippene av klimagasser gjør ikke klimaendringer bedre, dette er noe vi må ta ansvar for å endre. Hvis vi ikke samarbeider om å redusere klimaendringer vil det føre til at det blir umulig å kontrollere, som vil resultere til at temperaturen i år 2100 er mer enn 2 grader varmere enn det var i 1850.

https://www.fn.no/Tema/Klima-og-miljoe/Klimaendringer

Kommer vi noen gang til å nå målene?

For at det skal være mulig å nå målene som omhandler klimaendringer er vi nødt til å redusere klimagassutslippet fra slik det er i dag. I tillegg må vi utvikle og gi ressurser til nye metoder som kan bidra til å fjerne CO2 fra atmosfæren. Vi kaller slik fjerning av CO2 for karbonlagring. De klimaendringene vi ser i dag kan om de fortsetter gi store konsekvenser for menneskeheten, som vist nedenfor:

  • Dårligere tilgang til mat og vann
  • Helseproblemer
  • Konflikter og klimaflyktninger
  • Skader av natur, infrastruktur og bygninger
  • Tap av naturmangfold

12 desember, 2015 ble det vedtatt en
internasjonal klimaavtale i Paris som innebærer for at den skal sørge for at
verdens land begrenser reduksjoner i utslipp av drivhusgasser og klimaendringer
som skal være med å bidra til at alle aktører når mål for et bærekraftig
utvikling

Hvordan mener du vi kan nå klimamålene?

Kilder

https://www.fn.no/Tema/Klima-og-miljoe/Klimaendringer

https://www.fn.no/Tema/Fattigdom/Baerekraftig-utvikling

https://www.google.com/search?q=b%C3%A6rekraftig+utvikling&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNS9LN8nEAJz8IqDnyuUsjMiKdl1jg:1581605275513&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiGpPzk4s7nAhVQiYsKHT2-DNIQ_AUICigB&biw=1242&bih=597&dpr=1.1#imgrc=HMafv-cigSzkdM