norabhodt January 9, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dag er
det mange som lurer på hvordan den digitale hverdagen vil påvirke min og din
hverdag i årene som kommer. Hvordan vil det endre arbeidshverdagen vår, måten
vi handler/betaler, hvordan vil det påvirke måten vi kommuniserer på?  Og hvordan vil det påvirke hjemmene våre, og
måten vi forflytter oss fra A til B?

Selv er
jeg født bare fire år etter at Word Wide Web og internett fikk betydning for
samfunnsutviklingen, og det har skjedd enormt mye de siste 25 årene. Og da
Apple lanserte sine første smarttelefoner i 2010 fikk jeg og min generasjon
tilgang til hele verden med kun et tastetrykk.

I dag snakkes
det mer om nanoteknologi, robotisering og kunstig intelligens, og hvordan dette
vil påvirke livene våre fremover. Får vi digitaliserte hjem hvor alt styres fra
mobilen/en skjerm? Selvstyrende biler og busser, og roboter som tilbereder mat,
rydder og vasker? Trenger vi ikke lenger en lege til å stille diagnose, men en
robot/datamaskin som sitter på mer kunnskap og kompetanse enn et menneske
klarer å tilegne seg.

Ulike
studier viser at ca halvparten av dagens yrker vil forsvinne i løpet av en15-20-års
periode. Blir det jobb til alle i en verden hvor digitale løsninger og
robotisering overtar stadig flere arbeidsoppgaver og yrker? Vil det være behov
for butikkmedarbeidere i en fremtid hvor stadig mer handles over nett? Vil
kjøpesentre overleve på sikt? Bilforhandlere? Og hvordan vil det påvirke kompetanseyrker
som leger, advokater og revisorer når stadig flere oppgaver utføres av
avanserte datamaskiner og roboter?

Som
student og snart klar for arbeidslivet er dette tanker som gir grunnlag for
ettertanke. Hvilke yrker vil overleve, og hvordan kan jeg tilpasse min erfaring
og kompetanse i forhold til oppgaver som blir etterspurte og relevante i en
verden som endres i et raskere tempo enn noensinne?